Petice za zachování českovelenické jírovcové a lipové aleje

KVĚTEN 2021

Setkání pod rozkvetlými jírovci
ideální_pro_maily_IMG_3319.jpg

Nádherná kaštanová a lipová alej nám zatím zůstala zachována.                        Zveme všechny příznivce, zastánce i oponenty zachování stoleté kaštanové a lipové aleje ke společné krátké oslavě této jedinečné městské krajinné oázy 2. června v 15.00 hodin v aleji proti kulturnímu centru Fénix                                                                                                   

Program setkání:                                                                                    - Informace o prozatímním výsledku petiční akce za zachování stávající aleje v péči odborníků                                                                                  - Ukázka mapy návrhu územního plánu města a pozvánka na jeho prezentaci 7.června                                                                            - Prezentace snah o maximální odbornou péči stromům v tomto krajinném skvostu

Projekt maximální obnovy není ukončen, pouze do dalšího přerušen. Petice proto stále trvá, občanská iniciativa je bdělá. V době zpracovávání adaptačních strategií s ohledem na klimatické změny je zachování zelených oáz v našich městech zcela zásadní. Stávající českovelenická alej rozhodně není na odpis.

 

BŘEZEN 2021150487331_239279651224076_3421136235273076478_o.jpg

Umíte si představit prostor zde na snímku beze stromů či jen s mladými nízkými stromky?
Na fotu vlevo stromořadí zdravých vitálních lip.
Vpravo dvojnásobné stromořadí jírovcové.
Představa, že by stromořadí bez občanské podpory stávající aleje již nemuselo existovat je jako vize z neskutečného světa.


Současný pandemický stav nám nedává možnost pokračovat v iniciativě. Projekt maximální obnovy aleje, tj. vykácení současného porostu a vysazení již pouze dvou řad mladých stromů je pozastaven, nikoliv však ukončen. Občané proto musejí být bdělí.                                                                                          Za pokračující podporu zachování stávajících stromořadí a celé aleje jako významného krajinného prvku všem přátelům vzrostlých stromů jsme a budeme vděčni. Stále je ještě možné připojit hlas a vlastní komentář k petici zde. Děkujeme za Váš zájem.

Již se těšíme, že na této stránce budeme brzy moci zveřejnit alej ve své nádheře            v květu. Mezitím přineseme snímky z olistění, ozelenění.

 

ÚNOR 2021

 

139404927_217821543369887_890458334530382028_o.jpg

LEDEN 2021

S přáním dobrého a zdravého roku 2021, bezpečného světa, obecně citlivého přístupu k přírodě, chování nás lidí směrem k udržitelnému životu na této planetě a zachování českovelenického skvostu jsme s díky za vaši podporu.

PF20211.jpg

 

KVĚTEN 2020 ZNĚNÍ PETICE ZA ZACHOVÁNÍ JÍROVCOVÉ A LIPOVÉ ALEJE

Stoletá_jírovcová_a_lipová_alej1.jpg

 Dle vyjádření odborníků – arboristů, dendrologů, krajinářů, entomologů, ekologů i architektů, má zachování jírovcové a lipové aleje, významného krajinného prvku, zcela zásadní smysl. Systematickou a pravidelnou péčí mohou stromy dobře prosperovat, dle odborníků je stejně dobře možná i výsadba nových stromů náhradou za některé stromy na konci jejich vitality, především v důsledku stavební činnosti v r. 2009.                        

   My níže podepsaní žádáme o přehodnocení záměru maximální obnovy aleje, tj. likvidace současného porostu obsahujícího mnoho kvalitních stromů, a to na základě oponentní odborné diskuze ZA ÚČASTI VEŘEJNOSTI, tj. přednesení a vyslyšení názorů odborníků a veřejnosti, předložení odborných posudků, návrhů na zachování aleje.     

   V současné době nepříznivých klimatických změn, hrozbě následků katastrofálního sucha a vzhledem ke všem benefitům, které vzrostlé vitální stromy městu a jeho občanům skýtají, má zachování aleje obrovský smysl. Vděčni nám budou všichni, kdo alej, její stromy, stín, klima a pohodu vyhledávají, matky s dětmi, staří i mladí lidé, procházející, místní a návštěvníci města, neb jiného rovnocenného parku ve městě není.  

ka%C5%A1tany3.jpg

Mezitímní výsledek petiční iniciativy září 2020: 

I přes nepřízeň pandemické situace v roce 2020 se pod peticí sešlo 1.600 podpisů. Ve znaleckém dendrologickém posudku stromů a stromořadí v aleji navrhuje znalec Ing. Mgr. Zdeněk Tesař opatření ke zlepšení stanovištních podmínek pro posílení zdravotního stavu, a tudíž perspektivy stromů. Dle vyjádření všech námi oslovených odborníků je českovelenická jírovcová a lipová alej stále příliš hodnotná, než aby se obnovovala. Vedení města nechalo v říjnu 2020 provést bezpečnostní řez všech stromů ve stromořadích.

 

ZÁŘÍ 2020

817.jpg

Info o výsledcích petiční iniciativy:

K datu 28. září 2020 se pod listinou a internetovou podobou petice za zachování stoleté ČV aleje sešlo 1530 podpisů. Komentáře k podpisům jsou skvělé, mluví za vše, děkujeme za ně. Děkujeme všem za příspěvek do konta založeného nadací VIA. Pomocí něho se nám podařilo nechat vypracovat posudek nezávislého dendrologa, který prokazuje vysoké procentu stromů s dlouhodobou a střednědobou perspektivou v části aleje, která byla označována jako havarijní. Druhá část aleje v tzv. "leším stavu" je jednoduše nádherná. Alej nám musí zůstat zachována. Rozhodnuto není a na vyjádření odborníků a postoji veřejnosti velmi záleží. Naše práce zdaleka není u konce, sbírka založená nadací VIA uplyne za 3 dny. Jestliže se i další z vás rozhodnete podpořit naši snahu za zachování 340 stromů nádherného krajinného prvku, prosíme, učiňte tak do 30. září. Za podporu ve formě podpisu, komentáře či finančího příspěvku za stromy, život a biodiverzitu v aleji DĚKUJEME!

Sledujte vývoj kauzy za FB profilu: českovelenická aleje není na odpis

 

SRPEN 2020

Posezení s hudbou pod kaštany v centru města, tj. na začátku jedinečného městského krajinného prvku. Milióny lidí na světě jej mohou velenickým závidět. Snaha o jeho zachování má rozhodně velký smysl.

unnamed_(1)14.jpg

4a3.jpg


Irena Šefčíková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Irena Šefčíková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...