Petice za zachování českovelenické jírovcové a lipové aleje

 Stoletá_jírovcová_a_lipová_alej1.jpg

   Dle vyjádření odborníků – arboristů, dendrologů, krajinářů, entomologů, ekologů i architektů, má zachování jírovcové a lipové aleje, významného krajinného prvku, zcela zásadní smysl. Systematickou a pravidelnou péčí mohou stromy dobře prosperovat, dle odborníků je stejně dobře možná i výsadba nových stromů náhradou za některé stromy na konci jejich vitality, především v důsledku stavební činnosti v r. 2009.                        

   My níže podepsaní žádáme o přehodnocení záměru maximální obnovy aleje, tj. likvidace současného porostu obsahujícího mnoho kvalitních stromů, a to na základě oponentní odborné diskuze ZA ÚČASTI VEŘEJNOSTI, tj. přednesení a vyslyšení názorů odborníků a veřejnosti, předložení odborných posudků, návrhů na zachování aleje.     

   V současné době nepříznivých klimatických změn, hrozbě následků katastrofálního sucha a vzhledem ke všem benefitům, které vzrostlé vitální stromy městu a jeho občanům skýtají, má zachování aleje obrovský smysl. Vděčni nám budou všichni, kdo alej, její stromy, stín, klima a pohodu vyhledávají, matky s dětmi, staří i mladí lidé, procházející, místní a návštěvníci města, neb jiného rovnocenného parku ve městě není.  

    Podpořit iniciativu můžete na https://www.darujme.cz/projekt/1203161

kaštany3.jpg


Irena Šefčíková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Irena Šefčíková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...