Petice za zachování železničního přejezdu v Týništi nad Orlicí

EDIT: Jedná se o aprílový žertík.

My, níže podepsaní občané města Týniště nad Orlicí a jeho okolí, vyjadřujeme svůj nesouhlas s výstavbou mimoúrovňového křížení a zrušení tradičního způsobu přechodu železniční trati v centru města. Současně  žádáme, aby byl dobový historický přejezd v Týništi nad Orlicí  za svou technologickou výjimečnost a funkčnost provedení zařazen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.  

My, níže podepsaní občané města  Týniště nad Orlicí a jeho okolí:
1)      Nechceme přijít o technologickou raritu našeho města, jejíž věhlas už od roku 1875 dalece přesahuje jeho zeměpisné hranice.
2)      Nechceme přijít o tradiční místo setkávání mnoha místních občanů. Přejezd poskytuje při svém uzavření výborný prostor pro komunikaci občanů a sousedů. Toto léty prověřené místo setkávání bude výstavbou podjezdu silně ohroženo a je pravděpodobné, že svou významnost bude postupně ztrácet až do naprosté bezvýznamnosti.
3)      Nechceme, aby obyvatelé v bezprostředním okolí železničního přejezdu museli měnit své roky pěstované návyky, mezi něž bezesporu patří schopnost řídit svůj denní time-management jen podle pravidelného „cinkání“ závor. Závory v této městské části postupem času zcela nahradily časová  odbíjení zvonů v kostele sv. Milukáše.
4)      Nechceme mladým rodinám s dětmi sebrat možnost pozorování železniční dopravy a vozového parku této instituce z bezprostřední blízkosti. Akt „padání“ i „zvedání“ závor, stejně jako projíždějící nákladní i osobní vlakové dopravy, má pro vývoj našich dětí a následnou volbu jejich povolání nenahraditelný význam.
5)      Nechceme nechat ohrozit prameny podzemní vody či riskovat nález nevybuchlé munice z I. i II. světové války výkopovými pracemi v neprobádaném podloží.
6)      Nechceme, aby nám státní dotace (rozuměj prostředky ostatních daňových poplatníků České Republiky) inovovaly místní prostředí na úkor dalších, mnohem užitečnějších a důležitějších staveb pro rozvoj regionu, potažmo státu.
7)      Nechceme, aby se nový podjezd stal zimovištěm netopýrů obecných (Myotis myotis), kteří se dnes hojně vyskytují ve městě a jeho okolí. Je známým faktem, že temné podzemní prostory s nadstandartním vyhříváním výfukovými plyny tyto savce abnormálně přitahují. Současně byla v prostoru výstavby zjištěna přítomnost vzácného endemitu Třezalky tyrkysové (Hypericum hypermangan), kdy výstavba přímo ohrožuje její výskyt nejen na území města, ale celorepublikově. Nechceme přijít o Třezalku!
8)       Žádáme volené zástupce obce, aby učinili kroky pro zahájení procesu uznání železničního přejezdu v Týništi nad Orlicí jako technické kulturní památky na seznam chráněného kulturního bohatství UNESCO.  

Za petiční výbor, Ing. Arch. Tomáš Marný, Ccs.


Stolet přátel města Týniště, Marný Tomáš.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Stolet přátel města Týniště, Marný Tomáš., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...