Petice za zachování edukačního centra NdB v budově Janáčkova divadla

Rada města Brna na svém květnovém zasedání rozhodla o zastavení záměru vybudovat v nyní nevyužívaných prostorách v Janáčkově divadle (bývalá restaurace Bohéma) moderní edukační centrum Národního divadla Brno až pro 200 lidí. Tento záměr byl přitom dlouho připravován na základě předchozí výzvy města Brna, schválené v Akčním plánu z roku 2020 Radou i Zastupitelstvem města Brna. Na jeho základě začalo Národní divadlo Brno realizovat projekt včetně architektonické studie i obsahové koncepce centra, které by mělo sloužit ke vzdělávacím aktivitám všech tří souborů NdB. Své sídlo by zde našla také Baletní škola Ivo Váni Psoty, o kterou je velký zájem a nyní jí kvůli nevyhovujícím dosavadním prostorám, o něž se dělí s juniorským baletním souborem NdB 2, hrozí zánik. Namísto toho se Rada města Brna rozhodla prostory opět nabídnout ke komerčnímu pronájmu gastroprovozu.

Zatímco město Brno podpořilo edukační aktivity svých dalších příspěvkových organizací (např. Filharmonie Brno) včetně poskytnutí provozní dotace, což je samozřejmě v pořádku, k některým kulturním institucím se chová vysloveně macešsky. Prostředky vynaložené Národním divadlem Brno na přípravu edukačního centra přijdou vniveč, a především aktivity určené nejen mladému publiku, pečlivě připravované a u diváků oblíbené, by byly utlumeny, protože jiné vhodné prostory pro ně divadlo nemá.

Touto formou se obracíme na zastupitele města Brna, aby zvážili a případně změnili své rozhodnutí a umožnili Národnímu divadlu Brno edukační centrum vybudovat. Domníváme se, že jeho zrušením by vznikla nejen divadlu samotnému, ale celé divácké obci značná újma, která může negativně ovlivnit budoucí generace diváků Národního divadla Brno.

Petice bude předána na jednání Zastupitelstva města Brna dne 18. června 2024.

Spolek přátel NdB


Spolek přátel Národního divadla Brno    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Spolek přátel Národního divadla Brno bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...