PETICE ZA ZACHOVÁNÍ DEJVICKÉ NÁDRAŽKY

PETICE

dle
či. 18 Listiny základníchpráv a svobod
a zákona Č 85/1990 Sb. o právu petičním

my níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice:
ZA ZACHOVÁNÍ DEJVICKÉ NÁDRAŽKY

Adresováno

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24

170 00 Praha 7

 

PETICE

ZA ZACHOVÁNÍ DEJVICKÉ NÁDRAŽKY

Využíváme své právo garantované článkem 18 Listiny základních práv a svobod a obracíme se touto peticí na Správu železniční dopravní cesty se žádostí o nezvyšování nájemného v Restauraci Dejvické nádraží.

DEJVICKÁ NÁDRAŽKA, hospoda charakteristická nezaměnitelným kultovním prostředím, má významnou kulturní hodnotu.

Je dostupná a otevřená všem, bez rozdílu víry nebo sociální stratifikace. Pro své zákazníky — včetně cestujících, klientů drah i pro své příznivce zachovává bezkonkurenčně

nízké ceny.

Po revoluci roku 1989 vytvořila DEJVICKÁ NÁDRAžKA tradici, stala se kultovním symbolem, a je v současné době sociokulturním fenoménem.

Za těch uplynulých 29 let musela již několikrát statečně vzdorovat tendencím, úmyslům a snahám o její likvidaci.

V současné době je opět nucena čelit bezdůvodnému nátlaku ze strany pronajímatele, s cílem neadekvátního zvýšení nájemného, které by mělo pro DEJVICKOU

NADRAZKU a její zákazníky fatální, a není vyloučeno, že i likvidační dopad.

Jsme přesvědčeni, že v tomto konkrétním případě, aby byla DEJVICKÁ NÁDRAZKA zachována, při správě věcí veřejných, by mělo být prioritou brát ohledy i na jiné hodnoty veřejného zájmu než na pouhý finanční profit.

Jej' zrušení a eventuální náhrada pro všechny cenově nedostupným konceptem, by znamenaly citelný zásah především do společenského života.

 

Text petice zkopírován bez editace z originální petice.

 

Scan petice:

IMG_5543.JPG

 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Oskar Pajer svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...