Petice za zachování bazénu ve Fryčovicích

 Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990, o právu petičním.

My, níže podepsaní občané, žádáme zastupitele obce Fryčovice o zachování bazénu ve  FRY Relax Centru Fryčovice.

I přesto, že je provoz bazénu dotován obcí, považujeme stávající úvahy o jeho zrušení pro neekonomičnost za nepřijatelné. Je nutno posuzovat nejen finanční aspekt, ale také dopad na zdravý život nás všech.

 ! POZOR !
podpis je potřeba potvrdit v e-mailu, jinak není započítán
(Potvrzovací e-mail může skončit ve SPAM složce.)

 Důvod podání petice

V roce 2004 bylo v naší obci vybudováno relaxační zařízení FRY Relax Centrum Fryčovice, jehož součástí je i bazén.

Provoz bazénu je stejně jako jiná zařízení podobného zaměření dotován z obecního rozpočtu.

Bazén poskytuje našim dětem (základní škole, mateřské škole a mládeži místních organizací zdarma), starším občanům i široké veřejnosti možnost odpočinku a relaxace.

V poslední době se objevují názory, že by bylo vhodnější bazén zrušit a na jeho místě vybudovat něco jiného. Ale "něco jiného" má také provozní náklady a přebudování bude vyžadovat další investice. Proč tedy nezachovat a nepodpořit to dobré, co tady již máme?

Pokud je obec schopna v současné době vytvářet, financovat a následně provozovat nové projekty s výhledem do dalších let, věříme, že stejně tak je schopna úspěšně financovat každoroční provozní náklady na fungování bazénu ve FRY Relax Centru.  

 

Fryčovický zpravodaj 01/2021 - Úvodní slovo starosty (citace)

„Velmi intenzivně se rada obce zabývá problematikou provozu FRY Relax Centra, ve kterém vzniká každoročně provozní ztráta přesahující 2.000.000 Kč. Není to jen otázka současného stavu při pandemii, ale především výhledu do dalších let. Tuto velmi složitou situaci musíme řešit, nebo alespoň zmírnit ekonomickou ztrátu.“

bazen_FRY.jpg

Petiční výbor:

Pavlína Hlavatá, Fryčovice; Mgr. Alexandra Filarová, Fryčovice; Ing. Dagmar Jiskrová, Fryčovice; Ing. Martina Kratochvílová, Fryčovice


Pavlína Hlavatá    Kontaktujte autora petice