Petice za výstavbu multifunkční sportovní haly v Praze 6 – Pod novým lesem

Petice za výstavbu multifunkční sportovní haly v Praze 6 – Pod novým lesem sepsaná podle ustanovení § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Petici sestavil petiční výbor zřízený za účelem podpory záměru níže uvedeného ve složení Ing. Martin Vaculík, Ing. Petr Jelínek, prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. a JUDr. Ivan Cestr

Dne 1. června 2021

Ing. Martin Vaculík, bytem Na Petynce 2445/25a, Praha 6, PSČ 169 00 byl petičním výborem ustanoven jako osoba určená podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.  

                                                T E X T   P E T I C E  

My, níže podepsaní členové petičního výboru a občané Prahy 6, žádáme Zastupitelstvo MČ Prahy 6 o projednání podpory projektu výstavby Multifunkční sportovní haly – Pod novým lesem, Praha 6, jehož bližší popis je uveden níže.

Žádáme, aby MČ Praha 6 při podpoře uvedeného projektu usilovala o splnění následujících podmínek při jeho realizaci:
-          hala by měla být citlivě začleněna do okolního prostoru
-          hala by měla umožňovat rozvoj pohybových aktivit sportovních organizací i škol z Prahy 6
-          v rámci multifunkčního zaměření by měla být využitelná pro sport, kulturu i společenské akce
-          hala by měla splňovat evropské standardy v architektonickém i funkčním řešení  

Po mnoha desetiletích vzniká na Praze 6 projekt, který může zásadně vylepšit podmínky pro SPORT, KULTURU i SPOLEČENSKÝ ŽIVOT – výstavba multifunkční sportovní haly.

Na území Prahy 6 působí desítky sportovních organizací, které pečují o tisíce dětí. Sport je populární a velmi žádoucí aktivita pro občany všech věkových kategorii. Městská část Praha 6 se svými více než 100.000 obyvateli patří mezi nejlidnatější územní celky v Praze. Máme krásné venkovní sportovně rekreační lokality jako je Šárka, Hvězda, nebo strahovská pláň, avšak pro celoroční organizovaný sport se nám kvalitních sportovišť nedostává.

Řadu sportovních aktivit je možno vykonávat pouze v halách nebo tělocvičnách. Vzhledem ke klimatickým podmínkám (krátké jaro, krátký podzim) je umožnění vnitřních sportovních aktivit jedinou zárukou celoročně organizovaného fungování sportu.

Vnitřních sportovišť je v Praze 6 fatální nedostatek. Na rozdíl od většiny okresních měst nám chybí kvalitní vnitřní plavecký areál, máme pouze jeden zastaralý zimní stadion, který nabízí jednu a půl hodiny veřejného bruslení týdně, školní tělocvičny jsou sice zrekonstruovány, ale rozměrově a kapacitně pro plošné sportovní aktivity nevyhovují. Areál Strahova je v havarijním stavu a amatérský sport téměř neumožňuje, stejně tak vnitřní sportoviště Dukly Praha podléhají režimu Ministerstva obrany a pro mládežnický nebo amatérský sport jsou téměř nevyužitelné. Největší vnitřní sportoviště, které provozuje Tatran Střešovice, TJ Ruzyně, nebo Aritma Praha jsou zastaralá, na hraně bezpečnostní technické způsobilosti, a přesto jsou přetížena. Jen velmi těžko lze porovnávat tělocvičny Sokola Liboc, Sokola Dejvice, Sokola Hanspaulka, TJ ÚVN, TJ Břevnov a dalších s evropskými standardy. Je třeba si velmi vážit obětavých funkcionářů a trenérů, kteří se ve složitých podmínkách organizovanému sportu na Praze 6 věnují.

V této situaci se po desítkách let objevila možnost postavit multifunkční sportovní halu, která by mohla podmínky pro halové sporty v oblasti Prahy 6 významně posunout. Uvědomujeme si, že realizace bude složitá a zdlouhavá a bez podpory MČ Praha 6 není vůbec možná.   

Jsme přesvědčeni, že halu je možno koncipovat tak, aby sloužila nejen sportu, ale i kultuře pro pořádání koncertů a dalších kulturních akcí, jak je běžné v mnoha zemích Evropy.

Univerzální koncept haly by měl dovolit také pořádání společenských akcí, pro které prostor s větší kapacitou rovněž v oblasti Prahy 6 chybí.

V Praze dne 1. 6. 2021    

podpisy.PNG   hala4.PNG

hala1.PNG

hala.PNG

mapa.PNG

 

 


Martin Vaculík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Martin Vaculík svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )