Petice za výstavbu multifunkční sportovní haly v Praze 6 – Pod novým lesem

Petice za výstavbu multifunkční sportovní haly v Praze 6 – Pod novým lesem sepsaná podle ustanovení § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Petici sestavil petiční výbor zřízený za účelem podpory záměru níže uvedeného ve složení Ing. Martin Vaculík, Ing. Petr Jelínek, prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. a JUDr. Ivan Cestr

Dne 1. června 2021

Ing. Martin Vaculík, bytem Na Petynce 2445/25a, Praha 6, PSČ 169 00 byl petičním výborem ustanoven jako osoba určená podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.  

                                                T E X T   P E T I C E  

My, níže podepsaní členové petičního výboru a občané Prahy 6, žádáme Zastupitelstvo MČ Prahy 6 o projednání podpory projektu výstavby Multifunkční sportovní haly – Pod novým lesem, Praha 6, jehož bližší popis je uveden níže.

Žádáme, aby MČ Praha 6 při podpoře uvedeného projektu usilovala o splnění následujících podmínek při jeho realizaci:
-          hala by měla být citlivě začleněna do okolního prostoru
-          hala by měla umožňovat rozvoj pohybových aktivit sportovních organizací i škol z Prahy 6
-          v rámci multifunkčního zaměření by měla být využitelná pro sport, kulturu i společenské akce
-          hala by měla splňovat evropské standardy v architektonickém i funkčním řešení  

Po mnoha desetiletích vzniká na Praze 6 projekt, který může zásadně vylepšit podmínky pro SPORT, KULTURU i SPOLEČENSKÝ ŽIVOT – výstavba multifunkční sportovní haly.

Na území Prahy 6 působí desítky sportovních organizací, které pečují o tisíce dětí. Sport je populární a velmi žádoucí aktivita pro občany všech věkových kategorii. Městská část Praha 6 se svými více než 100.000 obyvateli patří mezi nejlidnatější územní celky v Praze. Máme krásné venkovní sportovně rekreační lokality jako je Šárka, Hvězda, nebo strahovská pláň, avšak pro celoroční organizovaný sport se nám kvalitních sportovišť nedostává.

Řadu sportovních aktivit je možno vykonávat pouze v halách nebo tělocvičnách. Vzhledem ke klimatickým podmínkám (krátké jaro, krátký podzim) je umožnění vnitřních sportovních aktivit jedinou zárukou celoročně organizovaného fungování sportu.

Vnitřních sportovišť je v Praze 6 fatální nedostatek. Na rozdíl od většiny okresních měst nám chybí kvalitní vnitřní plavecký areál, máme pouze jeden zastaralý zimní stadion, který nabízí jednu a půl hodiny veřejného bruslení týdně, školní tělocvičny jsou sice zrekonstruovány, ale rozměrově a kapacitně pro plošné sportovní aktivity nevyhovují. Areál Strahova je v havarijním stavu a amatérský sport téměř neumožňuje, stejně tak vnitřní sportoviště Dukly Praha podléhají režimu Ministerstva obrany a pro mládežnický nebo amatérský sport jsou téměř nevyužitelné. Největší vnitřní sportoviště, které provozuje Tatran Střešovice, TJ Ruzyně, nebo Aritma Praha jsou zastaralá, na hraně bezpečnostní technické způsobilosti, a přesto jsou přetížena. Jen velmi těžko lze porovnávat tělocvičny Sokola Liboc, Sokola Dejvice, Sokola Hanspaulka, TJ ÚVN, TJ Břevnov a dalších s evropskými standardy. Je třeba si velmi vážit obětavých funkcionářů a trenérů, kteří se ve složitých podmínkách organizovanému sportu na Praze 6 věnují.

V této situaci se po desítkách let objevila možnost postavit multifunkční sportovní halu, která by mohla podmínky pro halové sporty v oblasti Prahy 6 významně posunout. Uvědomujeme si, že realizace bude složitá a zdlouhavá a bez podpory MČ Praha 6 není vůbec možná.   

Jsme přesvědčeni, že halu je možno koncipovat tak, aby sloužila nejen sportu, ale i kultuře pro pořádání koncertů a dalších kulturních akcí, jak je běžné v mnoha zemích Evropy.

Univerzální koncept haly by měl dovolit také pořádání společenských akcí, pro které prostor s větší kapacitou rovněž v oblasti Prahy 6 chybí.

V Praze dne 1. 6. 2021    

podpisy.PNG   hala4.PNG

hala1.PNG

hala.PNG

mapa.PNG

 

 


Martin Vaculík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Martin Vaculík bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...