Petice za výstavbu baseballového hřiště v Pardubicích

Waynes Pardubice jsou mladý baseballový a slowpitchový klub. Od roku 2013 se stará o baseballovou mládež a jeho základna se stále rozrůstá. K letošnímu roku 2017 má klub v základně již cca 50 dětí ve čtyřech kategoriích. Každá z kategorií se pravidelně účastní oblastních i celorepublikových akcí, několikrát do roka absolvují děti soustředění. Některé z dětí za sebou již mají také zahraniční utkání. V loňském roce se nejstarší kategorie zúčastnila mezinárodního turnaje v Polské Wroclawi, kde skončili na třetím místě. Další činností klubu je slowpitch dospělých (smíšená obdoba softballu), kterému se v současné době věnuje cca 30 hráčů z řad sportovců i amatérů. Řada dospělých hráčů se dostala do klubu až se svými dětmi, které se začaly věnovat baseballu.

Klub samotný pořádá každoročně řadu turnajů pro děti i dospělé a to i na mezinárodní úrovni. V roce 2016 klub pořádal 8 turnajů mládežnických kategorií a 7 turnajů slowpitche. Z toho jsou dva turnaje ryze amatérské, kam si může přijít zahrát kdokoliv. Klub Waynes Pardubice je klub pro malé i velké.

Klub má svou základnu ve Svítkově na malém plácku proti hřbitovu. Vlastními silami zde trenéři spolu s rodiči postavili hřiště pro baseball, které však vyhovuje pouze dětem do 11 let věku. Starší kategorie musí své zápasy hrát na pronajatých hřištích mimo město. Město Pardubice vyhovující hřiště pro baseball nemá.

V katastru městského obvodu Pardubice VI je pozemek, který v současné době není využívaný a který je v územním plánu vyhrazen pro sport.  Rozlohou postačuje pro výstavbu baseballového hřiště s odpovídajícím zázemím. Waynes Pardubice projevili o tento pozemek zájem, rádi by ho získali do výpůjčky a vlastními silami a s pomocí sponzorů začali s budováním vhodného sportoviště pro děti všech kategorií. Místní část s tímto návrhem souhlasí a klub ve své činnosti plně podporuje. Bohužel se tento návrh nelíbí některým radním ve vedení města Pardubice. Žádost o dlouhodobé zapůjčení pozemku tak již rok pobíhá z jedné komise do druhé. Zpočátku bylo rozhodnutí odkládáno pro nedostatek podkladů, později byla žádost zamítána bez udání opodstatněných důvodů. Zatím poslední stanovisko města Pardubice k celé záležitosti je zamítavé. Argumenty typu „nepotřebujeme pořádat mezinárodní akce“ nebo „v Pardubicích je už sportů dost, další není potřeba a děti můžou jít hrát jiný sport“ jsou úsměvné a smutné zároveň. V Pardubicích, městě sportu, je to překvapivý postoj ke klubu, který se chce věnovat dětem. V dnešní době jsou podporovány projekty sportovních aktivit dětí a Waynes právě toto dělají. Zatím se to velice úspěšně daří, ale nedostatečné zázemí již nyní začíná brzdit další rozvoj s tím, jak se hráči posouvají do starších věkových kategorií.

Podpisem této petice podpoříte záměry klubu Waynes Pardubice. Podpoříte tím sportování dětí v kolektivu vrstevníků, podpoříte tím výstavbu nového sportoviště, které přinese do Pardubic nový sport. Tato petice se snaží ukázat městu Pardubice, že Waynes nejsou nezajímavý nebo neperspektivní klub a že na něm záleží řadě lidí – hráčům, rodičům, široké veřejnosti.

Více o klubu se dozvíte na stránkách klubu (http://www.waynes.cz/), studii budoucího hřiště naleznete zde.


Andrea Koláčková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Andrea Koláčková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...