Petice za výměnu učitele v předmětu dějepisu a DVK

Na základě studijních výsledků k 3. čtvrtletí žádají žáci 1.C a jejich zákonní zástupci výměnu učitele Mgr. M.K. v předmětu Dějepis a DVK.

Dle našeho názoru jsou špatné studijní výsledky celé třídy způsobeny pedagogickými metodami současné vyučující Mgr. M.K., které jsou ze strany žáků a rodičů označovány za chaotické a nepřehledné. Rodiče jsou přesvědčeni, že vina je na straně vyučující. Někteří rodiče se osobně s žáky na výuku připravují a mohou proto potvrdit, že se v následujících testech vyskytují jiné otázky, než které měli žáci v sešitech (studijních materiálech). Někdy není látka dostatečně probrána a výsledky hodnocení žáků ze strany vyučující neodpovídají jejich úsilí a přípravě. To, i po snaze žáka získat lepší hodnocení a přípravě na zkoušení, není při způsobu výuky možné a žáky to odrazuje. Chybí jim pozitivní motivace.

Po třídní schůzce k prvnímu pololetí konané 20. 11. 2019 byla stížnost ústně přednesena ze strany rodičů třídnímu učiteli P.H. i současné vyučující Mgr. M.K., někteří rodiče byli celou záležitost konzultovat i s vedením školy, se zástupci i u ředitele školy. Žáci projevili zájem o Mgr. T.D., který tento rok končí se 4. ročníkem a od nového školního roku 2020/2021 by měl začít s novou třídou. Proto si myslíme, že by k výměně mohlo dojít bez větších zásahů při plánování rozvrhů.

Tato petice je písemnou podobou názoru všech zúčastněných žáků i rodičů.  

adresát:             Mgr. P.K., ředitel školy  

Na vědomí:        Mgr. M.K. – vyučující předmětu Dějepis a DVK   

                         P.H. – třídní učitel


zákonní zástupci žáků 1.x SUPx    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji zákonní zástupci žáků 1.x SUPx, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...