Petice za vyšetření případu Vrbětic

My, níže podepsaní občané, se obracíme na Vládu ČR, Policii ČR a další instituce veřejné správy České republiky, aby se zasadily za důkladné, objektivní vyšetření všech událostí a souvislostí spojených s případem muničních skladů ve Vrběticích.1. Žádáme tyto orgány, aby sdělily, jaká munice a další zbrojní zařízení zde byly uloženy, jak byly střeženy, jaké byly výsledky kontrol skladů, zda byly dodržovány mezinárodní závazky ČR, tuzemské zákony a předpisy ohledně skladování vojenského materiálu a obchodu s ním, a aby vysvětlily nálezy původně českého vojenského materiálu v místech válečných střetů.2. Dále požadujeme podrobné vysvětlení příčin požárů a výbuchů muničních skladů ve Vrběticích ve dnech 16. října a 3. prosince 2014 včetně proveditelnosti možných variant neúmyslného a úmyslného zničení.3. Stejně tak požadujeme vysvětlení nových informací o možných příčinách zničení skladů zveřejněných po více než šesti letech od této události a odůvodnění, proč nebyly během těchto let odhaleny a použity při vyšetřování.4. Vyzýváme státní orgány, aby případ Vrbětice dovedly k podání žaloby a k soudnímu jednání, aby všechny dostupné informace a uskutečněné činy byly podrobeny soudnímu přezkumu, kritickému pohledu obžaloby a obhajoby na důkazy, a tak i veřejnému dohledu.5. V neposlední řadě se obracíme na adresáty petice s otázkou, jak budou postupovat a nést svoji zodpovědnost, resp. vyvozovat zodpovědnost za své představitele a pracovníky za činy tehdejší nebo nynější. Z rozdílnosti možných variant příčin vrbětických událostí, které byly minulým vyšetřováním určeny, resp. současným vyšetřováním naznačeny, je totiž zřejmé, že uvedené osoby musely pochybit buď tehdy, nebo nyní.


Petiční výbor: Eva Novotná, Lenka Procházková, Karel Růžička    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Petiční výbor: Eva Novotná, Lenka Procházková, Karel Růžička svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...