Petice za vyšetření případu Vrbětic

My, níže podepsaní občané, se obracíme na Vládu ČR, Policii ČR a další instituce veřejné správy České republiky, aby se zasadily za důkladné, objektivní vyšetření všech událostí a souvislostí spojených s případem muničních skladů ve Vrběticích.1. Žádáme tyto orgány, aby sdělily, jaká munice a další zbrojní zařízení zde byly uloženy, jak byly střeženy, jaké byly výsledky kontrol skladů, zda byly dodržovány mezinárodní závazky ČR, tuzemské zákony a předpisy ohledně skladování vojenského materiálu a obchodu s ním, a aby vysvětlily nálezy původně českého vojenského materiálu v místech válečných střetů.2. Dále požadujeme podrobné vysvětlení příčin požárů a výbuchů muničních skladů ve Vrběticích ve dnech 16. října a 3. prosince 2014 včetně proveditelnosti možných variant neúmyslného a úmyslného zničení.3. Stejně tak požadujeme vysvětlení nových informací o možných příčinách zničení skladů zveřejněných po více než šesti letech od této události a odůvodnění, proč nebyly během těchto let odhaleny a použity při vyšetřování.4. Vyzýváme státní orgány, aby případ Vrbětice dovedly k podání žaloby a k soudnímu jednání, aby všechny dostupné informace a uskutečněné činy byly podrobeny soudnímu přezkumu, kritickému pohledu obžaloby a obhajoby na důkazy, a tak i veřejnému dohledu.5. V neposlední řadě se obracíme na adresáty petice s otázkou, jak budou postupovat a nést svoji zodpovědnost, resp. vyvozovat zodpovědnost za své představitele a pracovníky za činy tehdejší nebo nynější. Z rozdílnosti možných variant příčin vrbětických událostí, které byly minulým vyšetřováním určeny, resp. současným vyšetřováním naznačeny, je totiž zřejmé, že uvedené osoby musely pochybit buď tehdy, nebo nyní.


Petiční výbor: Eva Novotná, Lenka Procházková, Karel Růžička    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Petiční výbor: Eva Novotná, Lenka Procházková, Karel Růžička svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )