Petice za vybudování školního hřiště Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, p. o.

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, je školou se 600 studenty bez adekvátních podmínek pro tělesnou výchovu. Žádáme vás proto o podporu našeho záměru vybudovat sporotviště na školním pozemku. Škola se snaží získat prostředky na vybudování hřiště od roku 1990, zatím však marně. Několikrát nám byly prostředky zřizovatelem přislíbeny, máme vypracováno několik projektů, vše však marně. Pro letošní rok nám byly přislíbeny finance, vzhledem ke zdlouhavému vyřizování všech povolení, přičemž chyba nebyla na naší straně, však vzrostly náklady na realizaci a zřizovatel chce opět upustit od příslibu finanční podpory. Nevidíme po tolika letech usilovných snah jinou cestu než požádat veřejnost o podporu, kterou můžete vyjádřit svým podpisem této petice.


Lukáš Slouka, Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka    Kontaktujte autora petice