Petice za veřejnou omluvu anebo případné odvolání místopředsedy ČOV Zdeňka Haníka

My, níže podepsaní, žádáme po Českém olympijském výboru veřejnou omluvu jeho místopředsedy Zdeňka Haníka za slova o ženách ve sportu (vyjádřené v textu “Kauza Gabriela Koukalová: Holky chtějí remizovat aneb Ničí vrcholový sport ženy?” publikovaném v časopise Reflex 25.4.2018 a v rozhovoru pro DVTV zveřejněném 4.5.2018). Pokud pan Haník neprojeví sebereflexi hodnou člověka ve vysoké funkci ČOV, požadujeme jeho okamžité odvolání z funkce. Jelikož se jedná o výroky o tématu, které se přímo váže k jeho funkci v ČOV, a pan Haník se v médiích veřejně zaštiťuje svou funkcí, nemůžeme vystupování pana Haníka vnímat jako oddělenou od jeho práce pro ČOV. Nepopíráme, že mezi mužským a ženským sportem existují rozdíly, ale důrazně se ohrazujeme proti pejorativním výrokům pana místopředsedy o profesionálních sportovkyních. Svými slovy pan Haník dehonestuje ženský sport a obecně ženy, které reprezentují naši zemi na mezinárodních sportovních soutěžích. Zároveň uráží i mužské sportovce, neboť generalizuje, jak by mužský sport měl vypadat, a jak by měl vypadat správný profesionální sportovec. Vyjádření pana Haníka jdou proti hlavním myšlenkám olympismu, který ze své podstaty otevírá dveře sportu včetně sportu vrcholového všem, bez rozdílu pohlaví a hlavně bez posuzování, který druh sportu je hodnotnější, vhodnější, či lepší. Člověk, který takové soudy pronáší, a k tomu veřejně, dle nás nemůže setrvávat v oficiální funkci Českého olympijského výboru.


Barbora Navaříková Goláňová    Kontaktujte autora petice