Petice za uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb mezi poskytovatelem Kardiologie Stará Boleslav s.r.o. (kardiologická ambulance) a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR

Vážená paní, vážený pane,

na základě kladného (doporučujícího) stanoviska výběrového řízení z června 2023 (Středočeský kraj, odbor zdravotnictví, č.j. 080851/2023/KUSK) poskytujeme od 1.9.2023 ve Vašem dvojměstí (Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) ambulantní kardiologickou péči. I přes to, že komise odborníků shledala jako důvodné další rozšíření (zlepšení dostupnosti) ambulantní kardiologické péče v celém okresu Praha – východ, není toto stanovisko pro Zdravotní pojišťovny závazné. Naše žádost o uzavření smluvního vztahu s pojišťovnou 111 byla opakovaně zamítnuta, a to i přes opakovaná upozornění klienty pojišťovny a písemné vyjádření nejvyšších představitelů města o nedostatečné kapacitě a nutnosti zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče. Zdůvodnění zamítavého stanoviska Zdravotní pojišťovnou je takové, že je v celém okrese Praha – východ ambulantní kardiologická péče dobře dostupná, čekací termíny jsou krátké a není třeba dalšího ambulantního kardiologa. Toto však bohužel neodpovídá skutečnosti a stále více a více klientů Zdravotní pojišťovny se na nás obrací s žádostí o vyšetření či převzetí do péče z důvodů nedostatečné dostupnosti kardiologické péče a nemožnosti si svobodně zvolit svého lékaře.

Rádi bychom předali tuto petici Zdravotní pojišťovně a poukázali na to, jak situace s dostupností ambulantní kardiologické péče v našem regionu vypadá ve skutečnosti. Věříme, že každý klient zdravotní pojišťovny má právo na dobře dostupnou péči a zejména právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb (svého lékaře).

Za podporu Vám velmi děkujeme.


MUDr. Jana Křivánková, Ph.D.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji MUDr. Jana Křivánková, Ph.D. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...