PETICE ZA UZAVŘENÍ PSÍHO ÚTULKU V DOBRANOVĚ

PETICE ZA UZAVŘENÍ PSÍHO ÚTULKU V DOBRANOVĚ z důvodu špatných hygienických podmínek

Touto peticí dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, požadujeme uzavření Útulku pro opuštěné psy Dobranov u České Lípy, Dobranov 68, 47121 Česká Lípa. Vzhledem k vážným pochybením máme za to, že co se týče byť jen základní hygieny a zabránění přenosu nebezpečných psích nemocí (zejména infekční parvovirózy), jeho funkce zcela selhává a útulek naopak představuje vážné nebezpečí pro veškeré psy v okolí. Existují navíc četná tvrzení o tom, že se psi přivedení do útulku, záhadně ztrácejí, často k nim chybí dokumentace a je o ně celkově špatně postaráno. Provozovatel útulku, pan Ing. Jan Vávra, pak tyto vleklé a vážné problémy očividně ignoruje, viz mnohé zprávy především v Českolipském Deníku a podněty od nespokojených občanů, které můžeme na vyžádání poskytnout. Tím vším je s největší pravděpodobností porušován zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a další související právní předpisy.

Starostům měst a obcí na Českolipsku se žalostný stav psů vycházejících z útulku rovněž dlouhodobě nelíbí. Zatoulané psy do Dobranova vozí na základě smlouvy mimo jiné i Českolipská městská policie. Ta však dle jejího vyjádření může kontrolovat pouze psy, které do útulku přivezla. To nám přijde jako nedostatečné a věříme, že by proto bylo nejlepší vybudovat nové, moderní zařízení pro oblast celého okresu přímo v České Lípě.

Každý podpis pomáhá. Prosíme o šíření mezi lidmi, jimž není osud psů lhostejný a kteří chápou, že i zvíře citlivá živá bytost. V případě jeho nemoci si nepřeje nic jiného, než člověk ve stejné situaci, a sice uzdravit se. To se mu však bohužel kvůli zbytečnému lidskému diletantství často nemusí podařit.

Děkujeme za Vaši podporu!