Petice za umístění mobilních stánků s občerstvením pro kulturní akce Letní Platformy Humpolec na travnatou plochu parku Stromovka

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo umožněno organizátorům festivalu Letní Platforma Humpolec umísťovat mobilní stánky s občerstvením na travnatou plochu parku Stromovka v bezprostřední blízkosti pódia. Umístění těchto stánků dle rozhodnutí vedení Města Humpolec na vzdálené zpevněné plochy značně ubírá na komfortu při konkrétních akcích. Přitom se jedná pouze o dočasné umístění, které je při konání takových akcí samozřejmé. Nevidíme rozdíl mezi dočasným umístěním občerstvení a dočasným umístěním sedadel hlediště, které je také nutné při kulturních akcích stavět. Takové zákazy a omezování pouze znesnadňují divákům i organizátorům prožití jednotlivých kulturních akcí. Myslíme si, že pro Město Humpolec jsou mnohem důležitější spokojení diváci stále více navštěvovaného festivalu z řad obyvatel města i jeho návštěvníků než travnatá plocha o velikosti 18m2, kterou organizátoři festivalu po sezóně uvedou do původního stavu.

Prosíme o pomoc při apelu na vedení města pro zajištění odpovídajícího komfortu pro kulturní akce Letní Platformy Humpolec.

Děkujeme.

 


Petr Machek, Platforma Humpolec, z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Petr Machek, Platforma Humpolec, z.s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...