Petice za umístění Týcových Semaforů do Prahy

Petice za umístění Týcových Semaforů do Prahy

 

Text petice:

Vyzýváme odpovědné reprezentanty státu a samosprávy, aby se zasadili o instalaci uměleckého projektu „Semafory“ Romana Týce. Nesouhlasíme s kriminalizací umělecké tvorby a umístěním zmíněných děl v pražském veřejném prostoru chceme podpořit uměleckou svobodu i umělce samotného.

 

Petiční výbor:

Mgr. Olga Dvořák, Všehrdova 17, Praha 1, 110 00, 4. 6. 1975

Ing. Petr Šec, Na Paloubce 1510/12, 160 00, 22. 10. 1965

Mgr. Edmund Čučka, Ke Spofě 664/6, Praha 4 Modřany, 143 00, 12.7.1979

 

Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady:

Edmund Čučka, Ke Spofě 664/6, Praha 4 Modřany, 143 00

cuckae@post.cz, +420 607 262 617

 

Příloha petice č.1:

Petice má v prvé řadě podpořit svobodnou uměleckou tvorbu v České republice a zároveň vyslovit hluboký nesouhlas s kriminalizací výtvarníka Romana Týce. Umělec je kriminalizován za svůj projekt „Semafory“ (2007), kdy na 50ti semaforech vyměnil sklíčka se statickými panáčky „stůj a jdi“, za panáčky v různých pozicích – sedícího, maminku s dítětem, ukřižovaného, čůrajícího, odpočívajícího, s flaškou atd.

Dovolujeme si Vás požádat o podporu pro umělce Romana Týce, který je momentálně ve vězení, odsouzen za tento projekt. Tato petice chce upozornit na neadekvátní přístup ze strany soudů České republiky k uměleckému projektu "Semaforů" Romana Týce v Praze a zohlednit umělcův význam v mezinárodním kontextu.

Hluboce nesouhlasíme s kriminalizací umění, autor navíc paradoxně zaplatil škodu, kterou dle soudu „způsobil“ na dopravním osvětlení, jenom navíc odmítl zaplatit pokutu 60.000,- Kč jako jeho potrestání státem za tento svůj počin, odmítl tímto akceptovat, že to byl trestní čin škodlivý pro společnost  -  a radši svobodně volil kriminál. V pátek 24.2. nastoupil na měsíc sedět dobrovolně, z vlastní vůle jako jediný akt svobodného rozhodnutí, které v tu chvíli měl.

O mezinárodním rozměru Týcovy tvorby vypovídají mimo jiné recenze v prestižním světovém tisku a médiích, například jenom za posledních pár let několik velkých recenzí v The New York Times. Týc byl zařazen jako součást kontextu mezinárodního aktivistického umění do prestižní publikace německého vydavatelství Gestalten s názvem Art & Agenda – Political Art and Activism. Za projekt „Semafory“ získal první cenu na vídeňském festivalu Sidewalk cinema spolupracujícím také s vídeňskou Kunsthalle.

Stíhání Romana Týce za tento projekt alarmovalo dokonce i prestižní mezinárodní organizaci Article19, která mapuje případy porušování práva na svobodu projevu zaručeného v Článku 19 Všeobecné deklarace lidských práv. V reakci na kriminalizaci Romana Týce státními orgány jsme se rozhodli nabídnout tomuto umělci pomoc a v současné době zkoumáme možnosti aktivních právních kroků proti státu za porušování jeho ústavních práv i u mezinárodních institucí pro lidská práva a mezinárodních soudů.

Rádi bychom vyvinuli úsilí a instalovali Týcovy "Semafory" v pražském  veřejném prostoru, i jako memento toho, že umění nemá být kriminalizováno.  Byli bychom Vám velmi vděčni, kdybyste svým podpisem pomohli přispět k úspěchu.  Vaše podpora vyjádřená podpisem bude tlakem ale i argumentem pro instituce, které o  instalování rozhodují, jak silná je jasně artikulovaná vůle lidí v této věci. Prosíme pošlete petici dál na Vaše známé a přátele.

Děkujeme za Vaši podporu.

Olga Dvorak, Petr Šec

 

Příloha petice č. 2: Dopis Jiřího Davida

Zastávat se jako umělec umělce je prý z hlediska pragmatické moci zbytečné. Chápu, takže se budu zastávat umělce jako prostý občan, který platí poctivě daně, předražené energie, včetně nafty atd. I když zároveň vím, že je to rovněž marné. Ano budu se zastávat umělce Romana Týce, alias Brudňáka, umělce Davida Honse. Budu se ho zastávat, tak jak jsem se zastával skupiny Ztohoven před dvěma lety. Budu se ho zastávat, tak jak bych se zastával každého jiného umělce, který je za svou práci, umělecký počin brán do bezpodmínečného výkonu trestu. Budu se ho zastávat, i když mám většinou odlišný názor na současné umění, než ho má Roman Týc. Budu se ho zastávat o to více, i když může být k mé práci zásadně kritický. Budu se ho zastávat, neboť zavírat dnes umělce, ale i amatéry jako je olomoucký řidič Roman Smetana za marginální zásah do veřejného prostoru, je obrovská arogance, zvůle soudní moci. Moci, která není schopna sama sebe dlouhá léta očistit od podivných a nejasných praktik. Moci, která je neschopná dlouhodobě a smysluplně dávat naší široké veřejnosti jasný signál, že je opravdu politicky nezávislá, že nepodléhá politické a jiné korupci.

 

Doc.ak.mal. vysokoškolský pedagog VŠUP Jiří David