Petice za trestní stíhání politiků a organizací podílejících se na dovozu nelegálních imigrantů do České republiky.

Obecné ohrožení podle §§ 272–273 trestního zákoníku je trestný čin, jehož se dopustí pachatel, který úmyslně (§ 272) nebo z nedbalosti (§ 273) vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání (obecné nebezpečí), případně obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění.

Naši politici a organizace podílející se na dovozu nelegálních imigrantů naplňují skutkovou podstatu tohoto činu.Zkušenosti z Francie,Německa a dalších evropských zemí  ukazují že nelegální imigranti jsou nebezpečím pro Českou republiku a její občany.Jak přímým tak budoucím.Politici kteří financují organizace dovážející a propagujíci imigraci a islámskou ideologii  vydávají lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví  a majetku a měli by být podle zákona trestně odpovědní.


Ivo Konečný    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ivo Konečný, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...