Výzva ke stažení ruských vojsk z Autonomní republiky Krym

Situace na Ukrajině nemá nyní daleko k roku 1938 a také roku 1968, datům z neblahé historie našeho státu. Buďme i proto solidární a vyslovme svůj názor. Názor, který hlásá, že Autonomní republika Krym, potažmo celá Ukrajina, mají právo na sebeurčení a že okupace ze strany Ruské federace je nepřípustným činem. Naše historická zkušenost byla hořká. Nedovolme tedy, aby se opakovala i jinde.

 

Tato výzva je inspirována především ruskojazyčnými výzvami, které požadují právě stažení ruských vojsk z Autonomní republiky Krym. Jejím smyslem je dát Vám možnost podepsat stejnou výzvu i v českém jazyce, jelikož ne každý ovládá ruštinu.

 

Tato výzva bude doručena vládním orgánům České republiky, které budou požádány, aby ji dále předaly představitelům OSN, NATO, EU, Ukrajiny, Ruské federace a Autonomní republiky Krym, tedy hlavní aktérům.

 

Podpisem výzvy vyjádříte nesouhlas s kroky Ruské federace a podporu Ukrajině. Věřím, že i podpora občanů z České republiky může něco změnit. Minimálně se bude jednat o podporu psychickou, jelikož i tu na Ukrajině aktuálně potřebují.

 

My, níže podepsaní, tedy žádáme stažení ruských vojsk z Autonomní republiky Krym.

 

Dodatek: Slovo "petice" bylo nahrazeno slovem "výzva", které více vystihuje charakter našeho požadavku.