Petice za snížení ceny tepla a teplé vody v Chebu, Aši a dalších obcích, kde zásobuje teplem a teplou vodou společnost TEREA Cheb s.r.o.

Požadujeme po vedení Města Cheb, aby okamžitě začalo jednat se zástupci firmy TEREA Cheb s.r.o. v které má město Cheb 50% podíl o snížení ceny tepla a teplé vody. Cena plynu klesla o 40%, ale místo poklesu ceny přišlo od 1.1.2023 naopak zdražení o 10%. Součastná cena 1651,50 Kč za 1GJ neodpovídá skutečným nákladům na výrobu tepla a teplé užitkové vody. Zastupitelé KpCh opakovaně na jednáních Zastupitelstva města Cheb vyzývali a požadovali úpravu těchto cen. Součastná koalice ANO, ODS a VOK odmítá, jakkoliv řešit vzniklou situaci. Navzdory slibům, že bude bojovat za nižší náklady za energie, které dávali před volbami a na základě kterých získala většinu v chebském zastupitelstvu. Zastupitelé VPM také požadovali, aby se vedení města Cheb domáhalo soudně předkupního práva na odkup zbylých 50% akcií firmy TEREA Cheb s.r.o., ten to bod součastná koalice odmítla samostatně projednávat. Je zcela zřejmé, že nová koalice vůbec nehájí zájmy občanů, ale naopak hájí zájmy podnikatelských subjektů. V situaci, kdy součastné vedení odmítá i přes opakované výzvy jednat, jsme nuceni přistoupit k tomuto krajnímu řešení. Žádáme všechny, aby svým podpisem pod petici podpořili tento požadavek, aby tuto petici sdíleli, popřípadě rozeslali emailem, tak, aby se dostala co k nejvíce lidem, a to nejen v Chebu, ale i v Aši a i do ostatních měst, kde odebírají teplo a teplou vodu od společnosti TEREA Cheb s.r.o. S každým měsícem takto vysoké ceny tepla a teplé vody vzniká domácnostem nedostatek financí na jiné životně potřebné záležitosti, musí tak platit nepřiměřeně vysoké zálohy. Dále požadujeme, aby byl na nejbližší Zastupitelstvo města Chebu pozván jednatel společnosti TEREA Cheb s.r.o. Ing. Vojtěch Lapáček a celou záležitost občanům vysvětlil.    

Petici vytvořili zástupci Koalice pro Cheb


Tomáš Kubát    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tomáš Kubát svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...