Petice za skutečné dodržování Úmluvy o právech dítěte v ČR.

My, občané ČR, žádáme, aby odpovědné orgány dodržovaly závazky vyplývající z Úmluvy o právech dítěte (a všeobecného komentáře Výboru OSN pro práva dítěte z roku 2013) a tkz. “nejlepší zájem dítěte” byl vždy primárním hlediskem v rozhodování o dětech, tak jak úmluva požaduje.   Žádáme tímto odpovědná ministerstva, aby zajistily takovou legislativu a proškolení pracovníků OSPODů a soudců v tom smyslu, aby “nejlepší zájem dítěte” byl SKUTEČNĚ prvořadým hlediskem a nebyl pouze formálně nebo zkresleně či nepravdivě naplňován bez ohledu na realitu, pro pohodlí nebo jiné zájmy těch, co mají právo o dětech rozhodovat. Každému dítěti náleží precizní, podrobné, odborné, široké a individuální posouzení jeho stavu a zajištění optimálního řešení jeho situace.Některé soudy a OSPODy (orgán sociálně právní ochrany dětí) např. dlouhodobě hledisko nejlepšího zájmu dítěte opomíjejí nebo lživě překrucují tak, aby vytvořily falešný soulad mezi právem dítěte (na šťastný a netraumatický život a vývoj ve stabilním prostředí) a právy jiných účastníků řízení o nich. K tomu dochází z interních důvodů soudů a OSPODů bez ohledu na to, jak reálně nebezpečné dopady to bude mít na dítě. Tyto orgány pak např. svěřují děti do péče biologické rodiny, i když ji dítě prakticky nezná, nemá k ní žádný citový vztah a ničí tak jeho celoživotní plně saturující a funkční vztahy s náhradní rodinou, kterou dítě považuje zcela za svoji a není v jeho zájmu ji opustit. Děje se to dokonce i v případech, kdy je odbornými posudky a historií dítěte prokázáno, že diagnóza dítěte přesun neumožňuje a rozhodnutí v tom smyslu ještě výrazně zhorší traumata dítěte a znemožní jeho šťastný a stabilní vývoj, na který má každé dítě z podstaty Úmluvy právo. Společnosti se zdravý a šťastný vývoj dětí nekonečně vrátí. 

Dokonce i dospělci některých živočišných druhů již upřednostňují ochranu mláďat před jejich utrpením nad zájmy svými a my tímto žádáme aby naše demokratická společnost byla schopná téhož, aby dítě a jeho zájmy nebyly obětí zájmů dospělých.  Ve vyspělých demokratických zemích tomu tak totiž již dlouhou dobu je a není žádný objektivní důvod pro to, aby u nás děti tak často trpěly pro pohodlí a zájmy dospělých, kteří mají jejich ochranu dokonce v náplni práce.

Děkujeme vám a přejeme hodně sil v tomto nelehkém úkolu. 

Více v textu:  https://www.blisty.cz/art/114513-zem-ktera-tyra-svoje-deti.html 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Milan Čech bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...