Petice „za setrvání plk. prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., PhD., ve funkci ministra zdravotnictví České republiky“

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod (zákon 2/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

„za setrvání plk. prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., PhD., ve funkci ministra zdravotnictví České republiky“

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme,

aby plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD., setrval ve funkci ministra zdravotnictví České republiky.

Za signatáře petice

Martin Tauchman

Odůvodnění

Prof. Prymula je významným odborníkem ve svém oboru a má již četné zkušenosti ve svém oboru. [1] Podílel se taktéž na řešení první vlny pandemie [2] a vzhledem k tomu, že byl dlouhou dobu poradcem i náměstkem ministra zdravotnictví, má zkušenosti s řízením rezortu. [1] Článek uvedený v Blesku [3] a jeho následnou medializaci považujeme za velmi nešťastné. Myslíme si však, že lidé, kteří vládní protiepidemická nařízení dodržují, je budou dodržovat i při setrvání pana profesora Prymuly ve funkci ministra a ti, kteří tato opatření ignorují, tak budou činit, ať již bude ministrem kdokoliv. Výměna na pozici ministra zdravotnictví taktéž může přinést vlnu nestability v této nejisté době.

Reference

[1] Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví [online]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/prof-mudr-roman-prymula-csc-ph-d/

[2] Lidové noviny: Vláda aktivovala Ústřední krizový štáb, povede ho náměstek Prymula [online]. Praha: MAFRA, 2020 [cit. 2020-10-23]. ISSN 1213-1385. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/vlada-aktivovala-ustredni-krizovy-stab-povede-ho-prymula.A200315_232323_ln_domov_ele

[3] Roman Prymula: I přes zákaz vyrazil do restaurace, byl tam i Faltýnek | Blesk.cz. Blesk.cz - zprávy, celebrity, sport, zábava [online]. Copyright © 2001 [cit. 23.10.2020]. Dostupné z: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/659071/prave-on-vyhlasuje-nejprisnejsi-opatreni-pod-rouskou-tmy-si-prymula-bez-rousky-vyrazil-do-restaurace.html


Martin Tauchman    Kontaktujte autora petice