PETICE ZA ROZÁRKU

petice3.jpg

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990Sb. O právu petičním adresovaná Zastupitelstvu statutárního města Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

ROZÁRKA - vrchol kopce Sv. Jana na Novém Hradci Králové je pro významnou část obyvatel města srdeční záležitostí. Kromě samotného historického centra je jedinou terénní vyvýšeninou – kopcem v nejbližším okolí města, s fascinujícím výhledem nejen na město samotné, ale také na panorama Krkonoš, Orlických hor a na nejvyšší vrchol České republiky – Sněžku.


Toto místo má zřejmou a dlouhodobě sledovanou prostorovou vazbu na lesopark na Moravském předměstí – nejdůležitější oddychově rekreační zónu nejlidnatějšího jižního sektoru města (24 tis. obyvatel), s vazbou na hradecké lesy, planetárium a hvězdárnu a nepochybně i vodárenskou věž – dominantu kopce sv. Jana.


Jde o místo vyhledávané všemi generacemi, a to jak pro sportovní aktivity či pro procházky nebo jen obyčejné „kochání“. Jedinečnost, respektive důležitost místa, jeho vysoká přidaná hodnota a neopakovatelná příležitost realizovat ať krajinářsky nebo architektonicky výjimečné dílo, které by umocnilo význam tohoto místa a jeho genia loci, vedla v minulosti vždy k určité obezřetnosti. Ačkoli bylo dotčené území v minulosti prověřováno studentskou soutěží, anketou a architektonickou soutěží pro mladé architekty, tak bohužel žádný z návrhů nebyl natolik dostatečně silný a jednoznačný, aby byl představiteli města, v zájmu občanů, dále sledován.


V současnosti prezentovaný návrh jediného investorského záměru a pronájmu pozemků ve vlastnictví města na dobu nejméně 40 let – tedy celé jedné generace Hradečáků, nabízí pouze omezené využití a vůbec již neřeší pro danou lokalitu tak důležité širší územní vztahy. Navíc je tento návrh jednostranně prosazován vládnoucími představiteli města, aniž by byl brán v potaz veřejný zájem, který může dostat slovo pouze skrze řádnou a otevřenou urbanisticko-architektonickou soutěž.


Z tohoto důvodu my níže podepsaní petenti požadujeme, aby:

1) město zveřejnilo závěry ankety na využití svahu Rozárky uskutečněné v roce 2015 nebo vypsalo anketu novou s jasně a jednoznačně definovanými závěry,

2) město odborně zpracovalo kvalitní soutěžní podmínky a program nové urbanisticko-architektonické soutěže, který by srozumitelně specifikoval rozsah řešeného území zahrnujícího také vazbu na Husovu ulici, lesopark, vodárenskou věž a nově i MHD,

3) město vypsalo urbanisticko-architektonickou, kombinovanou, jednofázovou soutěž, na základě níž rozhodne o dalším postupu tj. buď vlastní realizaci či pronájmu investorovi / investorům, kteří by byli ochotni naplnit vysoutěžený záměr.


Jsme hluboce přesvědčeni, že jedině takový postup je smysluplný, transparentní a nezavdává pochybnosti a různé spekulace.

Petiční výbor:


Ing. arch. František Křelina
Na Jezírkách 305/28
Hradec Králové 11

Ing. Jiří Stránský
Škroupova 726/13
Hradec Králové 2

Mgr. Hynek Kaplan
Horova 825/19
Hradec Králové 2

Za petiční výbor je oprávněn jednat: Ing. arch. František Křelina Na Jezírkách 305/28, 500 11 Hradec Králové 11- Třebeš


Mgr. Hynek Kaplan    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Hynek Kaplan svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )