Petice za revitalizaci Parku Na Solidaritě dle vítězné studie

My, obyvatelé Prahy, požadujeme tímto, aby chystaná revitalizace severní části Parku Na Solidaritě v Praze Strašnicích, byla provedena v souladu s vítěznou architektonickou studií Land05 (ke stažení https://parksolidarita.cz/cs/info/EJdnYUyW4/5a2a8f2deb3a2b0f239867f7-urbanisticke-studie ).

Tato studie v roce 2017 zvítězila v hlasování občanů o podobu revitalizace Parku Na Solidaritě, kdy ji participující občané vybrali jako nejlépe vyhovující jejich požadavkům. Tyto vyjádřili v hlasování o námětech pro architektonická studia v procesu participace s občany, který byl důsledně zorganizovaný tak, aby nejlépe odrážel jejich představy a nároky - více o průběhu zde https://parksolidarita.cz/cs/info/EJdnYUyW4/5a2fa58a0539e70f12e1afd7-prubeh-projektu.

Vyjadřujeme svůj nesouhlas s tím, že proti přání občanů a bez jejich informování a zapojení jsou do studií a projektů vnášeny změny, zejména přidávání objemných betonových prvků na úkor zelených ploch a vzrostlých stromů (konkrétně skate/cyklo park):

247617639_463194861699665_757504529005483179_n.png

Přitom dle původní studie má být vzhled následný (zachovává klidový charakter místa):

Puvodni_studie.jpg

Zároveň požadujeme, aby při revitalizaci parku byl brán maximální zřetel na požadavky občanů, kdy na prvních pěti místech se umístily tyto požadavky:

1. Zkvalitnění infrastruktury uvnitř parku (oprava stávajících a vybudování nových chodníků) 70%
2. Rekonstrukce laviček a dalšího mobiliáře (vybavení) parku 64%
3. Zachování vzrostlých starých stromů (především jasanu v severní části) 60%
4. Zkvalitnění veřejného osvětlení 42%
5. Vybudování/obnovení vodního prvku/fontány

vbrses7k-náměty2.png

Detailní informace zde: https://res.cloudinary.com/d21-me/image/upload/v1512647662/production/uploads/y552w8rk-4%20Hlasova%CC%81ni%CC%81%20o%20na%CC%81me%CC%8Ctech%20Solidarita2017%2020171124.pdf


Alexandr Radecký    Kontaktujte autora petice