PETICE ZA PŘEDVÍDATELNOST RESTRIKTIVNÍCH OPATŘENÍ PROTI COVID-19 #NeničmeKulturu #KulturaŽije

My níže podepsaní jsme zásadně proti nečekanému a nepředvídatelnému rušení kulturních, sportovních, náboženských a vzdělávacích akcí jako nástroj prevence šíření koronaviru Covid-19. K zavádění opatření mající na vybraný segment zásadní ekonomický dopad by vždy mělo docházet jako poslední varianta po vyčerpání všech jiných variant ochrany (např. zavedení roušek) a na základě jasně daných a předem uveřejněných pravidel.

Žádáme tedy Ministerstvo zdravotnictví a Krajské hygienické stanice aby:

1) Zveřejnili jasná kritéria, podle kterých se v budoucnu bude ohledně obdobných zákazů a rušení akcí rozhodovat.

2) Přistupovali k zákazům a rušením akcí pouze v nevyhnutelných a extrémních případech po vyčerpání všech ostatních způsobů potlačujících šíření koronaviru, které nemají na vybraný segment tak zásadní ekonomický dopad.

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Petr Ludwig, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...