Petice za právo vybavených laboratoří testovat na Covid 19 a zastropování ceny testu na 1200,- Kč vč. DPH.

Milí přátelé,

v médiích do dnešního dne, tj. 14.3.2020, proběhlo několik kauz, které prokazují, že dosavadní kapacita testovacích míst není taková, jak nám vláda tvrdí.

K tomu se na veřejnost dostaly zprávy, že mezi testovací laboratoře je zařazena i ta s vazbami na premiéra této země. Z tohoto důvodu existuje podezření, že může jít o manipulaci s cílem vydělat peníze na nastalé krizi.

Aby bylo možné těmto obavám předejít žádáme vládu o rozšíření práva testovat na Covid 19 všechny k tomu vhodné a vybavené soukromé laboratoře v této zemi.

Zároveň podobně, jako bylo možné zastropovat cenu respirátorů žádáme, aby se zastropovala cena tohoto testu na 1200,- Kč, což, jak se ukázalo, je cena která by měla být schopna pokrýt náklady na testování.

Zároveň náhradu vzniklé škody, která by byla zapřičiněna zastropováním ceny a rozdílem, stát uhradí jen do výše celkových nákladů 300 tis max na jednu laboratoř. Tento strop by mohl posloužit jako regulační nástroj pro ty, kteří by chtěli i tak na této situaci vydělat a "vyždímat" státní kasu oklikou.

Tyto podmínky by mohly pomoci transparentně na trhu nabídnout rovné podmínky a pokrýt potřeby, které se nedaří zvládnout centrálně.

 

Za obyčejné občany

Lenka Kotková


Lenka Kotková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Lenka Kotková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...