Petice za povinnost sociálních sítí respektovat zákon č. 2/1993 o Listině základních práv a svobod České republiky

Sociální sítě jsou nadnárodní korporací a ze své pozice dlouhodobě nerespektují Zákon č. 2/1993 - Listinu základních práv a svobod v celém jeho rozsahu, nařizujeme, aby začal respektovat Ústavní právo České republiky. 


Tomáš Kourek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Tomáš Kourek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...