Petice, za podstoupení Aloise Hlásenského psychiatrickému vyšetření.

  • My níže podepsání požadujeme, aby se A. Hlásenský podrobil psychiatrickému vyšetření.
  • Důvod : Pan Hlásenský, domnívajíc se o sobě, že je právník opakovaně navštěvuje různé úřady a instituce. Zde předkládá většinou nesmyslné, ničím nepodložené stížnosti a domáhá se jejich řešení. Policii, kterou sám často přivolává na místě rozdává ústní výpovědi. Přesto, že je neustále upozorňován na nesmyslnost svého počínání, činí tak opakovaně a to i mimo úřední dny a hodiny. Nejen, že se jeho agresivní chování stupňuje, tak i zbytečně zatěžuje státní správu, policii a justici. Ohrožuje tímto nejen sebe, ale i občany ČR. Dopouští se tak genocidy, možná neúmyslně, i když jeho chování je systémově podjaté.
  • Doufáme, že námi požadované psychiatrické vyšetření zabrání dalšímu ohrožení občanů ČR 

Jan Komberec    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Komberec svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...