Petice za podporu manželství přijetím ústavního dodatku definující manželství jako svazek mezi mužem a ženou

My, občané České republiky žádáme všechny poslance, senátory a další ústavní a vládní činitele k urychlenému přijetí ústavního zákona (dodatku) definující manželství jako svazek mezi mužem a ženou.

Důvod: Klasická rodina (muž, žena + děti) se musí těšit zvláštní ochraně ve společnosti, poněvadž je základním kamenem každé zdravě fungující společnosti. V posledních měsících stupňuje LGBT komunita své požadavky na „zrovnoprávnění homosexuálních svazků“ s manželským svazkem nejrůznějšími iniciativami a stupňujícím se tlakem v médiích, který vyústil ke schválení vládního návrhu zrovnoprávnění homosexuálních svazků projednávaného v současné době v poslanecké sněmovně. Bude-li tento návrh schválen, otevírá se cesta k adopci  dětí homosexuálními páry. Argumenty LGBT komunity prosazující zrovnoprávnění homosexuálních svazků odmítáme ze tří základních důvodů:

Ochrana manželského svazku. Již naši předkové moc dobře věděli, že nelze zrovnoprávňovat něco, co manželským svazkem není. Manželský svazek je tradiční forma mezi mužem a ženou požívající po celá tisíciletí výjimečnou exkluzivitu a to především z důvodu porodnosti, výchovy dětí a přežití dalších generací. 

Právo samotného dítěte vyrůstat ve svazku muže a ženy. Výchova

P1010265upr1.jpg

 dětí má probíhat v přirozeném rodinném prostředí muže a ženy. Jedná se o osvědčený, staletími prověřený model, který je pro vývoj dítěte nejideálnější. 

Děti a jejich výchova se nesmí stát obětí novodobých sociálních konstruktů upřednostňující ideologii menšin nad zdravým vývojem našich dětí.

Poznámka: Po podpisu této petice vám bude na váš email serverem PETICE zaslán potvrzující mail, který nezapomeňte potvrdit. Pokud byste toto potvrzení neprovedli,  je Váš podpis neplatný.  

Rozšiřujte tuto petici mezi své známé a přátele. Sdílejte ji na sociálních sítích. 

 


Robert Troška    Kontaktujte autora petice