Petice za podmíněné propuštění z výkonu trestu.

  My, níže podepsání, chceme přispět svými postoji k posílení pozitivní argumentace v rozhodovacím procesu vedoucím k podmíněnému propuštění Ludvíka Münstera, narozeného 30. 1. 1974, z výkonu trestu.

  Zaručujeme se za Ludvíka Münstera jako za člověka, který celý svůj život přinášel svému okolí přátelské empatie, vždy podával pomocnou ruku, a to mnohdy i na vlastní úkor. Má velkou rodinu, která díky jeho nepřítomnosti citově strádá. Je nezbytné, aby se mohl podílet na výchově svých dětí.

   Již dosavadní pobyt v nápravném zařízení a ztráty s tím spojené jsou obrovským trestem, nezapomenutelným do konce života. Nechceme zde zpochybňovat ani napadat soudní rozhodnutí, které vedlo ke ztrátě jeho svobody, chceme hlavně apelovat na ty, kteří budou o jeho osudu rozhodovat dále, aby zvážili fakt, přestože chyboval, že návrat Ludvíka Münstera na svobodu bude pro společnost přínosem a pro něho samotného, ale i pro nás důkazem, že si náš společenský systém právem zaslouží říkat demokratický, humánní a liberální, který umí rozlišovat mezi lidskými individualitami.

   On sám rád společnosti něco vrátí. My to víme, protože ho dobře známe.

Děkujeme Vám za něho i za sebe.

 


EFOSM , z.s. , Ladislav Plšek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji EFOSM , z.s. , Ladislav Plšek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...