Petice za převzetí mostu pod lipenskou hrází do majetku Jihočeského kraje

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme a prosíme pana hejtmana Jihočeského kraje, MUDr. Martina Kubu, aby prostřednictvím Rady Jihočeského kraje zvážil převzetí a znovuzprovoznění mostu pod lipenskou hrází, který se nachází v katastrálním území Lipna nad Vltavou.

Most v současné době vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a ten nemá v plánu most opravit a tudíž byl most uzavřen.

Most hraje v místní dopravě důležitou roli a jeho uzavření velmi komplikuje život obyvatelům Loučovic, Lipna nad Vltavou a přilehlých osad.

Obce Loučovice a Lipno nad Vltavou byly vícekrát Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzívány k bezúplatnému převzetí jmenovaného mostu. Obecní úřady naší velikosti disponují pouze omezeným rozpočtem a opakovaně převzetí zchátralého mostu odmítly. V majetku obce Loučovice jsou již dva poměrně zchátralé mosty, které bude muset obec v nejbližších letech rekonstruovat nebo nahradit mosty novými.

Petici sestavil Radim Štubner, Loučovice 52

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Lucie Beran, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...