Petice za přestavbu křižovatky „U Křížku“ (křížení ulic K Zastávce, Plotišťská a ulice Jana Černého v místní části Hradce Králové - Věkoše) na křižovatku se světelnou a akustickou signalizaci

 My, níže podepsáni obyvatelé města Hradec Králové, žádáme zastupitele města Hradce Králové o projednání a schválení přestavby nebezpečné křižovatky „U Křížku“ (křížení ulic K Zastávce, Plotišťská, a Jana Černého – viz mapová příloha) a o uvolnění finančních prostředků na tuto přestavbu.  

Důvody žádosti:  

Křižovatka „U Křížku“ patří mezi nejnebezpečnější křižovatky města Hradec Králové se smutnou bilancí úmrtí chodců. Nemá žádnou světelnou signalizaci pro chodce ani pro auta, ačkoli dohlednost do jednotlivých směrů je značně omezená. Jedná se totiž o křižovatku se 4-směry o dvou pruzích, která je v oblouku hlavní silnice. Pokud chce chodec projít hlavní silnici z ul. K Zastávce na  ulici Plotišťská, brání mu ve výhledu auta, které chtějí odbočit na hlavní silnici  (ul. J. Černého) z vedlejší silnice (ul. K Zastávce). Pokud chodec přechází hlavní silnici od ulice Plotišťská k ulici K Zastávce, lomení hlavní silnice mu brání v dobrém výhledu do levé strany. Tyto problémy se netýkají jenom chodců, průjezdnost křižovatky je problematická i pro samotná auta, zejména v ranní a odpolední špičce.  

Touto křižovatkou denně procházejí lidé na zastávky MHD č. 15. Co je však mnohem horší, jsou přes ni nucené procházet děti do základní školy, senioři na nákupy, do kostela nebo k lékaři a zdravotně postižení lidé, docházející do Centra pro integraci zdravotně postižených osob.  Zejména pro tyto skupiny obyvatel naši městské části je  tato křižovatka nebezpečná – malé děti nejsou za auty vidět, senioři mají ztíženou motoriku a častokrát hůř vidí, nebo slyší. To se týká také lidí se zdravotním postižením, obzvláště pak nevidomých, kteří jsou na této křižovatce prakticky v ohrožení života – auta je vidí na poslední chvíli a nezastavují, i když nevidomý člověk dává signál bílou holí, že chce procházet. Někdy jsou nucení stát na křižovatce hodně dlouho, dokud si jich někdo vůbec všimne a zastaví, nebo se najde člověk, který je přes křižovatku provede.   

Vzhledem k dopravním specifikům dané lokality, je jediným technicky možným způsobem, jak zajistit bezpečnost přechodu pro chodce, je přestavba křižovatky „ U křížku“ na světelnou křižovatku se světelnou signalizací jak pro auta, tak pro chodce a s akustickou signalizací pro nevidomé. Náklady na přestavbu této křižovatky jsou odhadovány na 1,5 mil. Kč.  

V Hradci Králové, dne 12.2.2020  

Za petiční výbor:         

Bc. et Mgr. Oľga Šintáková                                    JUDr. Lukáš Slanina


Bc. et Mgr. Oľga Šintáková, prakticky nevidomá obyvatelka městské části Pouchov - Věkoše v Hradci Králové    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Bc. et Mgr. Oľga Šintáková, prakticky nevidomá obyvatelka městské části Pouchov - Věkoše v Hradci Králové, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...