PETICE za přehradu „Křetínku“

Současná úroveň hladiny Vodní nádrže Letovice „Křetínka“ je na tak nízké úrovni, že dochází k ovlivnění celého jejího ekosystému. Současně je evidentní, že tento stav bude mít i vážné dopady na rekreační aktivity a turistický ruch v širokém regionu. Zásadně odmítáme jako argument desetitisíciletou vodu.

Od Povodní Moravy požadujeme:

-       oficiální informace o chystaných opatřeních, která mají potenciál ovlivnit život v okolí vodní nádrže „Křetínka“ na několik let.

-       informace proč je nutná oprava hráze.

-       v případě nutnosti opravy, co nejšetrnější řešení vzhledem ke všem funkcím přehrady.

Od Odboru životního prostředí Jihomoravského krajského úřadu požadujeme:

-       přehodnocení manipulačního  řádu, tak aby dorovnávací a vyrovnávací funkce přehrady byly pokud možno vyvážené a nedocházelo tak k devastaci rekreačního charakteru přehrady.  

 

Žádáme, aby petiční výbor byl součástí všech řízení týkajících se Vodní nádrže Letovice.