Petice proti špatně organizovanému návratu dětí 1. stupně do škol (12. 4. 2021) - ze strany učitelů

 

 

Děti se mají do škol vracet 12. dubna, ale za jakých podmínek? Řekli bychom, že jsou to podmínky, které mnozí učitele nepodporují.

Co nám vadí? 

1)    Testování dětí ve škole 2x týdně

 

Ve škole se mají testovat děti antigenním testem. Kdo to má provádět testy? Učitel, či rodiče, či samotné malé děti? V nemocnicích testy provádějí proškolení lidé, kteří mají na to i prostředky, ale také ochranné obleky. A my učitele najednou můžeme testovat děti jen tak? Vždyť to neumíme, nemáme na to školení a nejsme odborníci na testování, zvlášť u malých dětí, které chodí na 1. stupeň! Máme opravdu strach, abychom jim neublížili jak fyzicky, a především psychicky! MŠMT dalo informaci, že škola si může zvolit i jiný způsob testů, ale ty už si musí pořídit na vlastní náklady.    Nejsou stanovena jasná pravidla. a)   Na jedné straně se má omezit přístup osob do budovy, na druhé straně máme umožnit rodičům testovat své děti ve škole. Kde? Na ulici? b)  Jak postupovat v případě, že budou pozitivní výsledky u žáků či učitelů? Má se škola uzavřít? c)   Co s použitým materiálem? Jak ho máme „odborně zlikvidovat“?

 

2) Rotační systém i na 1. stupni

Systém není dobře nastavený. Jsou i menší školy, které mají jen o pár dětí víc, než je nastaveno MŠMT (75 dětí). Díky tomu už také musí mít rotační systém. Přitom mnohé školy potom řeší problém, jak to mají organizovat, když kmenoví učitelé neučí - jen ve své třídě, ale i v jiné třídě? MŠMT si vůbec neuvědomuje, že se tak komplikuje organizace výuky a samotná výuka.

Jak rotační systém budou řešit rodiče malých dětí? například, u 1. ročníků? To budou jeden týden chodit rodiče do práce a druhý týden budou zase doma? To jim zaměstnavatele skutečně opět "poděkují".

Myslíme si, že tento rotační systém nikomu na 1. stupni nepomůže.  Dokážeme si tento systém přestavit u starších dětí, ale z 1. stupně skutečně ne! Proto nám rotační systém na 1. stupni přijde nesmyslný a neefektivní!

  

3) Otevření mateřských škol

Velká část učitelů nebude moci nastoupit do zaměstnání, protože má doma malé děti. Podobná problematika se týká rodičů – učitelů, kteří samotní mají doma mladší děti školního věku (1. a 2. třída).  Jak se má tato situace řešit?  

Co si všichni přejeme?

1)    vrátit se do škol tak, aby podmínky byly smysluplné, ne šité horkou jehlou. Aby MŠMT namyslelo způsob, jak se může vrátit do školy kompletně 1. stupeň.

2)    V případě, testování žáků a zaměstnanců najít způsob, který nebude pro žáky invazivní a stresující. Také, je třeba MŠMT zajistit odborný způsob testování – ne s podmínkou, že to musí dělat zaměstnanci školy či rodiče či samotné malé děti. Dále zajištění odborného zlikvidování BIO hazard odpadů.

 


David Lorenz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji David Lorenz, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...