PETICE ZA OTEVŘENOU DISKUZI K MULTIFUNKČNÍ HALE TUCHOMĚŘICE

Několik podnětů pro zastupitele k nové multifunkční hale

 

Cílem této petice není zpochybnění potřeby nové budovy pro pořádání kulturních i sportovních akcí. Tuchoměřice takovou stavbu skutečně potřebují. Jsme však přesvědčeni, že tak rozsáhlá investice si zasluhuje veřejnou debatu a shodu. Zastupitelé přicházejí a odcházejí, občané obce však budou s novou budovou žít stále. I proto si myslíme, že ke konečné podobě a k umístění tak zásadní stavby by měli mít právo vyjádřit se všichni občané Tuchoměřic.

Zásadně nesouhlasíme se způsobem, jakým jsme (jako řadoví občané obce) byli seznámeni s plány na nové kulturní a sportovní centrum. Z obou článků ve Zpravodajích (04/2021 a 05/2021) vyplývá, že o stavbě, jejíž realizace zcela vyčerpá obecní pokladnu, je vlastně již rozhodnuto. Bez jakékoliv veřejné diskuze.

Nesouhlasíme také s financováním výše zmíněné stavby. Na zvažovanou stavbu v dané podobě není možné použít žádné dotace. Odhad ceny stavby 60.000.000,- Kč (hala v Líbeznici) se díky zdražení stavebních prací, předpokládané inflaci i různým skrytým nákladům (vícepráce atd.) navýší dle střízlivých odhadů zhruba o 50 %. A to je částka, kterou obecní pokladna ani zdaleka nedisponuje. Obec se zadluží a nebude mít žádné prostředky na jiné potřebné projekty. Proto se přímo nabízí otázka, zda výstavbu nového kulturněsportovního stánku nespojit s výstavbou nové školy, kterou stejně (ať se to někomu líbí či nelíbí) obec potřebuje. Spojením obou staveb by se dala získat významná dotace, takže by se obec nezadlužila a navíc by měla vyřešen problém s kapacitou školy. Okolní obce už totiž deklarovaly, ženebudou automaticky přijímat tuchoměřické děti do svých základních škol.

Dalším otazníkem zůstává využitelnost navrhované haly, která (buďme k sobě upřímní) je budována především ke sportovnímu vyžití. Nebude-li její využití dostatečné, bude obec doplácet na její provoz příliš velké částky. Naopak bude-li její využití dostatečné, nabízí se otázka, zda chceme mít z centra obce parkoviště návštěvníků multifunkční haly.

S tím souvisí poslední zamyšlení a to, zda je navrhované umístění haly ideální. Kulturní centrum by jistě mělo stát v centru obce. Naopak sportovní hala by logicky měla být spíše na její periferii. Navrhovaná stavba připomíná spíše sportovní halu než kulturní stánek a s tím souvisí i otázka, zda je tento projekt vhodný umístit do samotného středu obce.

My, níže podepsaní občané Tuchoměřic, neodmítáme myšlenku nového kulturně–sportovního centra. Pouze žádáme zastupitele o opravdovou veřejnou diskuzi, ve které budou občanům představeny i ostatní projekty a také jiné možnosti financování s využitím evropských i krajských dotací. Nová multifunkční hala má být pro všechny občany a nad její podobou (i s přihlédnutím ke stavu a možnostem obecní pokladny) by měl panovat obecný konsenzus.


Martin Dimov, Jan Chyba    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Martin Dimov, Jan Chyba svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...