Petice za otevření všech škol

Petice za otevření škol 

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme prostřednictvím této petice vládu ČR, aby od 30.11. neprodleně otevřela všechny základní a střední školy a komunikovala o tomtéž i s vysokými školami. Navrácení žáků a studentů do škol se nedá nadále odkládat, protože již nelze přehlížet negativní dopady, které dlouhodobé uzavření škol má na statisíce žáků, studentů, rodičů a učitelů. 

Mnozí žáci a studenti základních a středních škol nebyli ve škole od 12. března po dnešní den (11. listopadu) déle než 5 týdnů a zbylých 22 týdnů absolvovali distančně. Taková doba je nepřiměřeným tlakem na 1,7 milionu žáků, jejich rodičů a také více než 165 000 učitelů a nepedagogických pracovníků. Je nutné podotknout, že distančního vzdělávání se aktuálně účastní také na 250 000 vysokoškoláků a akademických pracovníků vysokých škol. Na udržitelném fungování školství jsou tak přímo závislí nejenom téměř než 2 miliony žáků, studentů, jejich učitelů, ale také všichni rodiče. 

Rodiny a rodiče samoživitelé jsou pod nepřiměřeným tlakem a otevření škol by výrazně podpořilo jejich možnosti ekonomicky udržitelné situaci v rodině, kvalitní vzdělávání jejich dětí a nastavení režimu, který je dlouhodobě udržitelný.  

Distanční výuka, jakkoli technicky zvládnutá a připravená, nemůže plně nahradit a suplovat prezenční výuku. Škola je prostorem, kde se žáci a studenti učí celé řadě dovedností, zvládání situací, které v domácím prostředí nelze simulovat ani zcela nahradit. Sociální kontakty, mezilidské vazby jsou často stejně důležité jako informace a fakta, která škola a učitelé zprostředkovávají. V těchto ohledech je škola nezastupitelným místem setkávání, rozvoje osobnosti, pěstování měkkých dovedností a společného sdílení zážitků. 

Z těchto a mnoha dalších důvodů chceme touto cestou žádat:

1. Otevření všech základních a středních škol, nejpozději od 30.11., stejně jako budou 18.11. otevřeny 1. a 2. třídy

2. Nezavírat už školy plošně, ale podle situace na jednotlivých školách 

3. Zavírat školy a přecházet na distanční výuku pouze v případech, kdy ve škole dojde ke komunitnímu přenosu nákazy covid-19.

Dále vyzýváme rodiče, aby neposílali děti do školy s příznaky respiračních ani jiných nakažlivých onemocnění, aby byla důsledně respektována hygienická nařízení všemi žáky, učiteli, rodiči a občany ČR, aby se tak maximálně zamezilo šíření epidemie za alespoň částečně obvyklého provozu.

Věříme, že otevřením škol podpoříme zlepšení nálady ve společnosti, částečně uklidníme vyhrocené emoce, podpoříme a motivujeme k dalšímu organizovanému a smysluplnému rozvolňování, které bude provedeno zodpovědně, jak ze strany Vlády ČR, tak ze strany nás, občanů. Nechceme šíření covidu, ale věříme, že uzavření škol není v tuhle chvíli a za těchto podmínek nadále udržitelné.

Dovolím si na závěr použít jeden sametový vzkaz na závěr #mámetohodost.

 

Autorka je učitelka

 

Odkazy a použité zdroje: https://osf.io/preprints/socarxiv/ve4z7/ (naposledy navštíveno 11.11.2020)https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf Vzdělání běhm Covidu, zpráva OSN ((naposledy navštíveno 11.11.2020)https://cs.wikipedia.org/wiki/Uzavřen%C3%AD_českých_škol_2020#cite_note-:0-2 (naposledy navštíveno 11.11.2020)


Tereza Hriníková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tereza Hriníková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...