Petice za otevření sportovišť

My klienti a provozovatelé vnitřních i venkovních sportovišť, příznivci a vyznavači pravidelného pohybu pro zdraví, bychom tímto chtěli rezolutně vyjádřit jednoznačně odmítavé stanovisko k současným krokům vlády ČR a zákazu provozu sportovišť ve vnitřních i venkovních prostorách, který začne platit v pátek 18. 12. 2020.

Níže uvedená otevřená výzva je adresována především vládě ČR a příslušným ministerstvům.

Naším cílem je upozornit kompetentní orgány na nekoncepčnost zákazu sportovat, neboť opatření bránící široké veřejnosti v pohybové aktivitě na všech vnitřních i venkovních sportovištích mají v konečném důsledku nemalý vliv na zdraví nás všech, kteří se pravidelným pohybem a sportem udržujeme ve fyzické i psychické kondici - a to mimo jiné za účelem prevence virových onemocnění, včetně onemocnění s označením covid-19, kvůli jehož zvýšenému výskytu v populaci a s ním spojených rizicích jsou všechna protiepidemiologická opatření přijímána.

Vládu a příslušná ministerstva tímto rezolutně žádáme o přehodnocení zákazu používání a provozu všech vnitřních i venkovních (s velkými restrikcemi) sportovišť, kdy k takto plošnému zákazu bez jakékoliv další úpravy a případného zavedení režimových opatření není opodstatnění.

Přestože nelze podceňovat rizika onemocnění covid-19, zvláště jde-li o výskyt v konkrétních věkových skupinách, je třeba se oblastí sportu a možností pohybových aktivit ve vnitřních i venkovních sportovištích opětovně intenzivně zabývat a zaměřit svou pozornost na to, jakým způsobem a za jakých podmínek se lze věnovat i nadále pohybovým aktivitám. Namísto paušálního zákazu nebo razantní omezení, představujícího sice z pohledu přijímání jednotlivých opatření snazší cestu, je třeba se podívat na oblast sportu a pohybu optikou prevence zdraví v celospolečenském kontextu. Škody způsobené zákazem pohybu a sportu v zimním období, kdy jsou možnosti sportovního vyžití na čerstvém vzduchu v běžném pracovním režimu prakticky nedostupné, budou mnohem větší, než se nyní zdá! A to není nyní řeč o ztrátách finančních, které jsou nezanedbatelné a nejsou nastaveny v duchu fair play ve srovnání s ostatními sektory.

V tomto směru je třeba uvést, že zvláště jde-li o oblast sportování v prostředí vnitřních sportovištích, např. fitness centra a posilovny, ty jsou dle odpovídajících průzkumů ve srovnání s jinými místy, např. supermarkety a hypermarkety nebo MHD, bezpečná. Dle dostupných studií se v prostředí fitness center a tělocvičen onemocnění covid-19 prakticky nešíří a výskyt byl zaznamenán minimální - pod 1 %. Například za období epidemie od poloviny března do poloviny října je dle dat dostupných na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) evidováno pouze 23 osob, které se nakazili právě ve fitness centrech.

Tuto výzvu činíme jako klienti vnitřních i venkovních sportovišť, kteří jsou zvyklí na pravidelnou pohybovou aktivitu, díky které se udržujeme ve zdraví a pravidelným pohybem posilujeme svou obranyschopnost i psychickou odolnost. To všechno jsou přitom nezanedbatelné součástí obrany proti všem onemocněním, včetně covid-19.

Uveďme v této souvislosti také neoddiskutovatelná fakta. Jednou z hlavních příčin úmrtí na onemocnění covid-19 je mimo jiné nadváha a obezita přímo související s nedostatkem pohybové aktivity a jestliže vláda nebude přistupovat aktivně k prevenci rizikových faktorů, lze předpokládat fatální vzrůst výskytu nadváhy, obezity a dalších souvisejících onemocnění v populaci. Přitom pravidelné fyzické aktivitě se v rámci vnitřních sportovišť nevěnují jen lidé v produktivním věku, kteří takto předcházejí výskytu civilizačních onemocnění a stresu, ale také senioři, kteří přitom spadají z hlediska onemocnění covid-19 do rizikové skupin obyvatel. I u nich dobrá kondice výrazně zlepšuje prognózu dlouhodobě aktivního a samostatného života, což ve svém důsledku také snižuje zátěž zdravotního systému České republiky.

Vítáme, že dochází k určitým kompenzacím sportovního odvětví, s nimiž nicméně nejsme spokojeni z důvodu rozdíleného přístupu mezi sektory. Kompenzace ale sami o sobě nemohou v žádném případě nahradit neoddiskutovatelné benefity pohybu jako takového a nemají nic společného se ztrátami vzniklými v oblasti zdraví a kondice každého z nás! Sport a pohybová aktivita nepředstavují jen jakousi nadstavbu, bez které se zřejmě dle názoru těch, kteří o opatřeních rozhodují, lze po určitou dobu obejít, ale i přirozenou součást života.

A o tento výsledek každodenního úsilí, nemalého a mnohdy nesnadného, do něhož jsme všichni vložili mnoho energie, času, odříkání i finančních prostředků, spolu s pozitivním vlivem na naše zdraví a prevenci onemocnění, nás má nyní vláda připravit?


Klienti a provozovatelé vnitřních i venkovních sportovišť    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Klienti a provozovatelé vnitřních i venkovních sportovišť svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )