Petice za opravu poškozených komunikací v obcích Strančice, Kašovice, Otice, Předboř, Sklenka, Svojšovice, Všechromy

Průmyslová1.jpg

My, níže podepsaní občané Strančic a přilehlých obcí žádáme prostřednictvím této petice obecní úřad Strančice o urychlenou opravu zničených komunikací, které jsou v majetku obce Strančice. Špatný stav povrchu komunikací neumožňuje bezpečný provoz dopravních prostředků ani chodců. Dochází k poškozování vozidel i dalším škodám. Zvýšeným hlukem a vysokou prašností je ohroženo zdraví a narušeno pokojné bydlení obyvatel, kteří žijí v bezprostředním okolí poškozených komunikací. V neposlední řadě je pak stav místních komunikací velmi špatnou vizitkou obce. Jedná se zejména (avšak nikoli pouze) o tyto místní komunikace:

 ulice Průmyslová (č.p. 217/1, k.ú. Strančic)

 ulice Partyzánská (č.p. 192/16, k.ú. Strančice)

 ulice Za Rybníčkem (č.p. 246/47, k.ú. Strančice)

 místní komunikace v Předboři (č.p. 312/2, k.ú. Předboř u Prahy)

 ulice Na Vráž (č.p. 230/1, k.ú. Strančice)

 ulice Spojovací (č.p. 250/9, k.ú. Strančice)

 ulice Topolová (č.p. 60/28, k.ú. Strančice)

Na uvedených komunikacích je povrch již řadu let v katastrofálním stavu. Nejvíce patrné jsou následující vady povrchu: odhalené podloží a odletující kameny, propadlé přípojky, četné díry již několikrát záplatované i nespravované. Problém velmi špatného stavu místních komunikací trápí obyvatele Strančic a přilehlých obcí již mnoho let. Navíc v poslední době došlo k dalšímu narušení povchu komunikací opakujícími se výkopy (voda, kanalizace) a stav některých místních komunikací se tak po těchto zásazích stal neúnosný.

Stav vozovek dosáhl takového stupně opotřebení, že již není efektivní provést lokální opravy. Žádáme generální opravu komunikací položením souvislého povrchu v nejbližším možném termínu a sdělení konkrétního harmonogramu prací a rozsah oprav jednotlivých úseků.


Ing. J.Jančík, za Společně pro Strančice, Kašovice, Otice, Předboř, Sklenka, Svojšovice, Všechromy    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ing. J.Jančík, za Společně pro Strančice, Kašovice, Otice, Předboř, Sklenka, Svojšovice, Všechromy, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...