PETICE ZA OMEZENÍ PLÁNOVANÉ VÝSTAVBY NA NÁMĚSTÍ OSVOBODITELŮ

My níže podepsaní, nesouhlasíme se stavebním záměrem „Centrum Radotín“ zahrnující bytové domy s komerčními prostory, podzemními garážemi a technickou infrastrukturou, který by měl vzniknout v lokalitě dnešního parkoviště a budov před Obchodním centrem Berounka, neboli „Před Albertem“ (tj. na pozemcích parc. č. 340, 341, 342/1, 342/2, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 343/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 345, 347/1, 347/2, 347/4, 357/1, 357/10, 357/31, 357/32, 357/37, 357/38, 357/41, 357/42, 357/43 a 2591/3).

Žádáme o zachování stávajícího počtu dostupných parkovacích míst, snížení výšky a objemu plánované výstavby, zvětšení ploch zeleně na úkor zpevněných ploch a především o řádné veřejné projednání celého záměru s občany předtím, než bude schválen zastupitelstvem.   

Nesouhlasíme s nárůstem počtu plánovaných bytů ze 130 bytových jednotek, o kterých informovaly Noviny Prahy 16 v mimořádném vydání k centru bezprostředně před komunálními volbami na přelomu září a října roku 2018, na 211 bytových jednotek, o kterých informovaly Noviny Prahy 16 v červnu 2021 a v srpnu 2021.

Nesouhlasíme se zásadním úbytkem počtu dostupných parkovacích míst, která dnes slouží stávajícím obyvatelům a návštěvníkům provozoven na Náměstí Osvoboditelů. Situace ohledně parkování je již dnes v celé lokalitě katastrofální. Zkapacitnění křižovatky „U Koruny“ usnadní vjezd do celé oblasti, což nadále zvýší koncentraci automobilů. Chystaná výstavba počítá pouze se 150 parkovacími místy pro nové rezidenty, což požadujeme za nedostatečné. Avizovaných 50 parkovacích míst v podzemních garážích, které má získat Městská část Praha 16, a jejich následný odprodej občanům, pak nepovažujeme za adekvátní náhradu za nyní dostupné parkování.

Nesouhlasíme se změnou pořadí etap výstavby Centra Radotín, kdy byla původní priorita výstavby nové radnice, náměstí a nové komunikace před Albertem, která měla zajistit plynulé poskytování služeb úřadu i přístup a příjezd ke stávajícím obchodům, odložena na neurčito ve prospěch upřednostnění developerské výstavby. Nechceme, aby byl Radotín další dlouhé roky staveništěm. My níže podepsaní radotínští občané, chceme žít v příjemném prostředí městské části příměstského charakteru, mimo rušné centrum Prahy. To byla doposud hlavní hodnota bydlení v Radotíně, jehož charakter chceme zachovat.  

 


Petr Martínek, Matěj Pomahač, Jan-Matěj Rak    Kontaktujte autora petice