Petice za okamžité zastavení odběru vakcín proti nemoci covid-19

V úterý 19.4.2022 oznámilo Polsko, že nebude přebírat další vakcíny proti onemocnění covid-19. Důvodem je téměř nulový zájem občanů této země o další vakcinaci a obrovské finanční náklady vynakládáné na jejich nákup.

Česká republika dle sdělení bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha platí za odběr vakcín zejména od společnosti Pfizer zhruba 900 miliónů Kč měsíčně. Zájem o očkování mezi občany naší země dramaticky klesá, pokles průměru počtu očkování za jeden den klesl od ledna více než třicetinásobně. Lze důvodně předpokládat, že zájem o očkování bude klesat i nadále.

Proto s ohledem na to, že

- zájem o očkování dramaticky klesá,

- přebytek uskladněných vakcín, které Česká republika odebrala, nad poptávkou občanů po očkování dramaticky roste,

- Česká republika vynakládá zcela zbytečně 900 milionů Kč na nákup látky, kterou v žádném případě nebude schopna vyčerpat,

- už dnes je zřejmé, že velká část nově odebraných vakcín nebude upotřebena a bude muset být kvalifikovaným způsobem zlikvidována, což si vyžádá další nemalé náklady,

- odebírané látky nesplňují vlastnosti deklarované výrobcem a s ohledem na definici vakcíny už je nelze ani jako vakcíny kvalifikovat,

požadujeme, aby se vláda České republiky připojila k rozhodnutí Polské republiky a s okamžitou platností rozhodla o okamžitém zastavené odběru dalších vakcín proti onemocnění covid-19. V případě, že tak neučiní, žádáme Poslaneckou sněmovnu České republiky, aby vládu k tomuto rozhodnutí zavázala.

Současně požadujeme, aby se vláda České republiky spojila s vládou Polské republiky za účelem sjednocení právních kroků, jež bude nutné podniknout vůči Evropské komisi a výrobcům vakcín v rámci očekávaného právního sporu. 

Pozn: Autor této petice tímto výslovně prohlašuje, že je připraven Českou republiku v tomto sporu zcela zdarma právně zastupovat.

Pozn2: Autor této petice si je vědom, že látky odebírané od společností Pfizer, Moderna atd. nesplňují definici vakcíny, neboť nezaručují nevytváří mechanismus obrany proti konkrétnímu onemocnění bez toho, aby skutečně onemocněl. Přesto pro účely textu této petice toto zažité oznáčení pro předmětné látky používá.


JUDr. Jindřich Rajchl    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že JUDr. Jindřich Rajchl bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...