Petice za okamžité odvolání prof. Heleny Válkové z funkce vládní zmocněnkyně pro lidská práva

My níže podepsaní občané,

znepokojeni vývojem posledních dní důrazně žádáme Vládu České republiky o okamžité odvolání prof. Heleny Válkové z funkce vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Slučování funkce zmocněnkyně rady vlády pro lidská práva s historií aktivní spolupráce prof. Heleny Válkové s komunistickým represivním a totalitním režimem a jeho zločinnými orgány a spolupráce s nechvalně proslulým justičním vrahem, prokurátorem a soudcem Josefem Urválkem, je pro nás morální a etickou hanbou.

Setrváním prof. Heleny Válkové v této funkci se poškozuje důvěryhodnost českého právního a lidskoprávního prostředí a ukazuje se, že ČR se dosud nevyrovnala s účastí aktivních spolupracovníků se zločinnou KSČ ve státní správě a ohrožuje to zakotvení ČR na principech svobodné, demokratické a pluralitní společnosti a zakotvení v západní euroatlantické civilizaci.

Pokud Vláda ČR během krátké doby paní prof. Helenu Válkovou neodvolá, uspořádáme spolu s dalšími organizacemi demonstrace před Úřadem vlády a budeme činit další nezbytné kroky.

Justiční vražda JUDr. Milady Horákové a generála Heliodora Píky či podivná smrt disidenta Pavla Wonky v souvislosti s důsledky akademické činnosti prof. Heleny Válkové nemůžeme jako svobodomyslní lidé tolerovat!

Za petiční výbor

Mgr. Pavel Černý, historik


Pavel Černý    Kontaktujte autora petice