Petice za okamžité řešení krizové bezpečnostní situace ve městě Plzeň

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

                                                       PETICE                                              

"Za okamžité řešení krizové bezpečnostní situace ve městě Plzeň"  

Vážení představitelé města Plzně,   

vzhledem k neustále se opakujícím trestným a násilným činům, páchaných ve městě Plzeň, žádáme příslušné orgány, aby se touto situací začaly v nezbytně krátkém časovém horizontu efektivním způsobem zabývat.   

Bezpečí obyvatel je jednou z hlavních priorit suverénních a demokratických států, jakož i jejich funkčně samosprávných celků, jako jsou města a kraje. Aktuální situace ovšem nesvědčí o tom, že by vedení města Plzně podnikalo aktivní kroky ke zlepšení tohoto stavu.   

Vzhledem k tomu, že je trestná činnost páchána také cizinci, pracujícími na základě intervence pracovních agentur, dalším krokem by také měla být omezení a kontrola, či případné zamezení takovéto činnosti pracovních agentur ve zvýšené míře, která může přispívat markantnímu zhoršení bezpečnostní situace.   

My, níže podepsaní, s aktuální bezpečnostní situací aktivně nesouhlasíme, a žádáme urgentní a okamžité řešení, aby se občané města Plzně opět cítili bezpečně. A to v následujících bodech:   

1. Vytvoření strategického plánu pro posílení hlídek městské policie, zvláště v rizikové dny a na rizikových místech, kde se případní pachatelé mohou ve zvýšené míře pohybovat. (centrum města, Americká apod.) 

1a) Vypracování analýzy a statistiky částí města s nejvyšší kriminalitou se srovnámím četnosti nasazení městské policie, a dle výsledků adekvátní navýšení hlídkujících příslušníků MPPlzeň. 

1b) Vypracování a nástin koordinace a spolupráce v rámci případného strategického plánu mezi městem Plzeň a státní policií České republiky. 

2. Opakované kontroly činnosti pracovních agentur, jakož i pracovníků, které zaměstnávají. Odpovědnost pracovních agentur ve formě finančního postihu za protiprávní jednání jejich zaměstnanců - Cílená koordinace se státními složkami, jakožto cizineckou policií a mistní a krajskou pobočkou inspekce Úřadu práce. 

 

Aktualizováno k 09.01. 2023, kdy je dle autora situace stejně urgentní a proto je petice znovu otevřena pro sběr podpisů. 

 

Mgr. Vojtěch Kadlec 


Vojtěch Kadlec    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Vojtěch Kadlec svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...