Petice za odvolání ministra kultury

Vážení, 

zachraňte nedotovanou kulturu!  Pane ministře vyzýváme Vás k okamžitému odstoupení z funkce ministra kultury, protože jste svými včerejšími kroky (a nejen jimi) rozhodl, že z částky 1.070.000.000,- Kč určené vládou na záchranu české kultury zasažené coronavirem nepůjde do nedotovaného sektoru ani jediná koruna. Tímto krokem, když se Vám to nedařilo svým mocensky cenzorským způsobem, zajišťujete úplnou likvidaci tohoto segmentu kultury. Zničíte mnoho divadel, festivalů, uměleckých agentur, pořadatelů, producentů a hlavně desítky tisíc herců, zpěváků a všech dalších profesí, které jsou na tyto subjekty navázány.  Přitom všichni, na rozdíl od Vás, v této nelehké situaci aktivně pomáhají v boji s coronavirem. Vy jen nebývalým způsobem doslova rozhazujete veřejné prostředky mezi již beztak nabobtnalé instituce a mezi své projekční oblíbence. 

Proto, prosím, okamžitě odstupte, ať se někdo může pokusit napravit škody, které jste napáchal. Ale ještě před tím složte účty veřejnosti, ať ví, kam tyto prostředky posíláte a kolik jich dostali dosud.A pak, prosím, rychle odejděte. Nikomu chybět nebudete. 

 

Připojením svého podpisu pod tuto petici rovněž souhlasím s tím, aby byly zpracovány a uchovány po dobu nezbytně nutnou mé osobní údaje pouze za účelem prosazování a projednávání výše uvedené petice. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů udělený v souladu s platnou legislativou České republiky a směrnicí GDPR je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.


JUDr. Oldřich Lichtenberg, Divadlo Broadway    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji JUDr. Oldřich Lichtenberg, Divadlo Broadway svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...