PETICE ZA ODVOLÁNÍ Mgr. MARKÉTY VEJVODOVÉ z pozice ředitelky Základní školy a Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí, č.p. 202, 384 26 Strunkovice nad Blanicí

Ing. Mária Šandová

Větrná 339

38426 Strunkovice nad Blanicí

Datum narození: 26.04.1985

 

Úřad městyse Strunkovice nad Blanicí

Strunkovice nad Blanicí č.p. 86

384 26 Strunkovice nad Blanicí

  

 PETICE ZA ODVOLÁNÍ  Mgr. MARKÉTY VEJVODOVÉ z pozice ředitelky Základní školy a Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí, č.p. 202, 384 26 Strunkovice nad Blanicí

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 Vážení,

my, níže podepsaní rodiče a občané obce, prostřednictvím této petice žádáme Městys Strunkovice nad Blanicí, jakožto zřizovatele Základní školy a Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí, o odvolání Mgr. Markéty Vejvodové z pozice ředitelky školy z důvodu nesouhlasu s její personální politikou ve škole a z důvodu špatné komunikace ve vztahu k rodičům. Touto peticí bychom rádi vyjádřili svůj nesouhlas s rozhodnutím Mgr. Markéty Vejvodové, ředitelky školy, o udělení výpovědi z pracovního poměru Mgr. Martě Šlajerové, učitelce na prvním stupni. Paní Šlajerová je letitý pedagog na naší škole, který zde vychoval řadu generací dětí, má vynikající přístup ke vzdělávání dětí, komunikativní přístup k rodičům. Paní učitelka je ve všech ohledech skvělý pedagog.

Uplynulý školní rok byl náročný z hlediska stavu učitelského sboru, neustále zde chybí nějaký učitel, stále slyšíme jako rodiče, že je zde podstav v učitelském sboru. Čekali jsme, že se tato situace v následujícím roce zlepší, že paní ředitelka zaujme postoj k personální politice jako člověk, který ví, že kvalitní učitelský sbor je základ. Můžeme zde citovat slova paní ředitelky při loučení dětí v Mateřské škole ze dne 19. 6. 2024, kde se vyjádřila, že to byl rok organizačně náročný a že „všichni jsme jenom lidi“.

Ale to, co paní ředitelka udělala hned následující den, 20. 6. 2024 v odpoledních hodinách, kdy paní Martě Šlajerové předala výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost z důvodu, že od 1. 9. 2024 dochází ke snížení počtu učitelů v základní škole, všechny zaskočilo. Zároveň rodiče současné 4. třídy dostali informaci, že stávající třídní učitelka Mgr. Vladimíra Trávníčková bude příští školní rok 2024-2025 vyučovat nově nastoupivší 1. třídu, a současná 4. třída, tedy budoucí „páťáci“, budou vyučováni nově příchozí učitelkou. Nechápeme, proč paní učitelce Martě Šlajerové nebyla nabídnuta možnost vyučovat v této třídě a předejít tak odchodu zkušeného pedagoga. Výpověď daná paní Mgr. Martě Šlajerové se tedy nezakládá na relevantním důvodu (dle § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), a ve své podstatě se tak stává nezákonnou.

Toto pouvažujeme za tak závažné pochybení ze strany Mgr. Markéty Vejvodové při výkonu funkce ředitelky, že žádáme o její odvolání z funkce.

Dalším důvodem pro odvolání paní ředitelky z funkce je nedostačená komunikace s rodiči ve věcech personálního obsazení na ZŠ i MŠ. V průběhu školního roku 2023/2024 bylo na schůzce rodičů v mateřské škole odmítnuto odpovědět na dotaz, proč se během krátké doby vyměnily učitelky a jaká učitelka je vlastně zodpovědná za dané třídy. Paní učitelky na otázku odpověděly, že mají zákaz od paní ředitelky mluvit o personálních otázkách. Jako rodiče máme právo vědět, kdo pečuje o naše děti a na koho se tedy obracet s dotazy, podněty apod.

Podobný přístup s nesdělováním informací probíhá i na základní škole. Netransparentní komunikaci a zatajování informací potvrdila paní ředitelka též výše uvedeným krokem, kdy rodičům dětí z první třídy fakticky vzala právo volby, kde budeme chtít příští rok nechat vyučovat své děti. Do 20. 6. 2024 jsme počítali, že je bude vyučovat paní Šlajerová. V současné době nevíme, kdo je bude vyučovat, a nemáme tak dostatečné informace k rozhodnutí, zda děti v této škole dále ponechat či ne.


Ing. Mária Šandová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ing. Mária Šandová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Zplnomocňuji Ing. Mária Šandová, aby předal/a informace, které uvedu v tomto formuláři, následujícím stranám:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...