Petice za odvolání Ing. Jany Komrskové z funkce radní Prahy pro životní prostředí a klimatický plán

My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni činností radní Prahy pro životní prostředí a klimatický plán, Ing. Jany Komrskové. Vzhledem k jejím konkrétním rozhodnutím a politice, kterou prosazuje, se domníváme, že nepůsobí v nejlepším zájmu občanů Prahy.

Komrsková, členka Pirátské strany, se významně podílela na řadě rozhodnutí, které podle našeho názoru negativně ovlivňují městské firmy a zároveň napjaté vztahy se svými koaličními partnery i opozicí. Její kroky a politika nás vedou k přesvědčení, že její funkci vykonává v rozporu s principy transparentnosti, odpovědnosti a udržitelnosti.

Do čeho je Jana Komrsková zapletena?:

1.Chce osadit historická místa solárními panely

2.Díky jejím rozhodnutím hrozí historická stávka popelářů

3.Společně s ostatními Piráty si rozdělila odměnu v řádech milionů

4.Po zvolení do funkce si ihned vzala 3 týdny dovolenou

5.Obešla radu města Prahy 10 a opatřila kanceláře pro Piráty na 4 roky zdarma

6.Je podezřelá z klientelismu

Je důležité se nejen zaměřit na Komrskovou, ale také na další významné politiky Pirátské strany - Zdeňka Hřiba, Mikuláše Ferjenčíka a Olgu Richterovou. Jejich politická činnost a rozhodnutí také přispívají k současnému stavu, se kterým se jako občané Prahy nemůžeme ztotožnit.

Nehledíme na tuto situaci pouze jako na pražskou záležitost. Vyzýváme také Pirátskou stranu na celorepublikové úrovni, aby se k této věci postavila a přezkoumala chování svých členů.

Podepisujeme tuto petici s jediným cílem - apelovat na odvolání Ing. Jany Komrskové z pozice radní pro životní prostředí a klimatický plán. Domníváme se, že naše hlavní město si zaslouží zástupce, kteří budou vždy jednat v nejlepším zájmu jeho občanů a budou představovat transparentní a odpovědnou politiku.

Naším společným hlasem požadujeme změnu, která povede k lepšímu a spravedlivějšímu řízení naší Prahy.


František Veselý    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji František Veselý svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...