Petice za odvolání doc. PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D., z funkce děkana Filosofické fakulty Univerzity Karlovy  

Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. uvádí nepřesné a nepravdivé výroky o komunistické totalitě, uráží nejen oběti komunistického teroru. Tento nekompetentní amatérský a zaujatý přístup nepatří na akademickou půdu. Ve vedení Filozofické fakulty nemohou být vyznavači ideologií směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, jako jsou marxisté, komunisté či nacisté. Ve funkci děkana stavební fakultu by ideové zakotvení nebylo na překážku s oborem, ve kterém má být dotyčný autoritou, což neplatí v případě historika a děkana Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.

Děkan Pullmann zakázal vyvěšení plakátu s Miladou Horákovou, při vzpomínkové akci obětem komunistického teroru.

Děkan Filosofické fakulty Univerzity Karlovy Pullmann a jeho výroky  

„Stalinismus měl demokratické prvky. Dělníci v továrnách měli právo odsuzovat inženýry a posílat je na smrt.“ „Demokratický“ prvek, kdy dělníci hlasují o trestu smrti? Opravdu? V demokratické společnosti platí zákony a o vině a nevině rozhoduje nezávislý soud. Co by se stalo těm lidem, kteří by „demokraticky“ nezvedli ruku, jak si přál Stalin? Komunisté nemají schopnost chápat význam slova demokracie, nedaří se to ani Pullmannovi.  

„V procesu se Slánským nebyly rezoluce z továren, žádající jeho smrt, jen zinscenované.“ Určitě jsou mezi lidmi tací, kteří by např. chtěli vraždu nějakého člověka, jen protože je Žid, ale nelze to zevšeobecňovat, dokonce to pokládat za atribut určitého demokratického prvku. Pokud akademik nevysvětlí takové anomálie v kontextu doby, kdy za nesouhlas s režimem se i vraždilo, je buď nekompetentní, nebo tendenční.  

„Lidé dávali přednost novomanželským půjčkám před svobodou cestovat.“ Jak to ví? Má v ruce nějaký průzkum? Lidé snad měli za komunistů volbu mezi půjčkou a cestováním, že říká, že dávali přednost? Půjčky byly snad nějaké výhody, nebo jen důsledek bídy? Za novomanželskou půjčku mezi 20-40 tis. si lidé koupili pračku /6-10 tis./, ledničku /4-10 tis./ a televizi /12-25 tis./. To, co dnes koupí z jednoho průměrného platu, stálo za komunistů průměrných platů deset.  

„Zkuste se zeptat tehdejší uklízečky ze Žďáru nad Sázavou, zda měla představu, co jsou Alpy.“ Když opomeneme urážlivou a arogantní poznámku k uklízečkám, za komunistů tuto práci vykonávali i politicky nepohodlní vysokoškoláci, tak je otázka, jak to ví. On se někdy ptal takové uklízečky, když mu bylo v roce 1989 15 let? Takovéto zevšeobecňování a spekulace nepatří ani do úst pedagoga základní školy, natož děkana nejprestižnější české univerzity!  

"Diktatura dlouho a hladce fungovala". Od roku 1948 až do konce padesátých let, od roku 1968, až do nástupu Perostrojky nelze nazvat totalitu hladce fungující. Nejprve byl národ utlačován domácím komunistickým terorem, pod kuratelou KGB, později, po roce 1968, na nás byly namířeny zbraně ruských okupantů, kterým komunisti za okupaci platili.  

„Nelze mluvit o tom, že komunistický režim byl držen na bodácích zbraní.“ Nejprve byl národ utlačován domácím komunistickým terorem, pod kuratelou KGB, později, po roce 1968, na nás byly namířeny zbraně ruských okupantů. Přes 5 tisíci zavražděných a 200 tisíc politických vězňů /ve skutečnosti více, političtí vězni se často zavírali za fingovanou hospodářskou kriminalitu/, komunistické koncentrační tábory a nejtěžší žaláře nesvědčí pro dané tvrzení. 

"Prvomájových průvodů se lidé účastnili z různých důvodů. Důležité ale je, že tuto praxi přijali". Jak ví, že lidé tuto praxi přijali? Má v ruce nějaký průzkum? Přijmout něco znamená být k tomu donucen? Školy měly průvody povinné, tak tomu bylo i u podniků a institucí, buď pro všechny, nebo pro část zaměstnanců, povinnou delegaci. Za neúčast v průvodu byl zápis do kádrových materiálů.  

„Disent měl stejnou představu o svobodě cestování jako my“. Kdo to je my? Synáček z komunistické prominentní rodiny Pullmann, co vyrostl v Moskvě, mluví o tom, jakou měl disent představu.  

30 let po revoluci nastala doba, kde se obhajuje to, co by nikoho normální nevyslovil v době těsně po roce 1989. Pullmann tvrdí/vymlouvá se, že nelze vše zevšeobecňovat, ale sám nedělá nic jiného. Pullmann představuje nebezpečí pro společnost, pokud toto plíživé přepisování historie dovolíme, za chvíli komunisté budou tvrdit, že před rokem 1989 tu byla svoboda a demokracie.  

Ve FB skupině Filosofická fakulta UK https://www.facebook.com/groups/547248365448516/members, spravované třemi správci: Tomáš Konečný, Daniel Ort, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, byla petice smazána dne 24. 7. v ca. 17:25 a vkladatel ze skupiny vyloučen. Asi ovoce akademických svobod děkana Pullmanna. 

Zdroje výroků:

https://plus.rozhlas.cz/totalita-nestala-na-bodacich-obcane-tu-hru-hrali-hodnoti-dobu-komunismu-dekan-8256213

https://video.aktualne.cz/dvtv/delnici-odsuzujici-k-smrti-elity-i-to-je-demokracie-ostry-du/r~03baa980caac11eab0f60cc47ab5f122/ 


Erhard Janda    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Erhard Janda, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...