Petice za odstranění zákazu vjezdu do ulice K Bohnicím

Já, níže podepsaný/á, žádám, aby byly odstraněny provedené změny dopravního značení v ulici K Bohnicím a dopravní stav v lokalitě Bohnice a Troja byl navrácen do původní podoby před 29.9.2017.

Rozhodnutím odboru dopravy MČ Praha 7 na základě požadavku MČ Praha-Troja bylo dne 29.9.2017 osazeno dopravní značení “zákaz vjezdu motorových vozidel” s dodatkovou tabulkou “pondělí — pátek 7:30 — 9:30 mimo MHD a IZS”. Tato změna dopravního značení ve spojení s dříve realizovaným zákazem vjezdu do ulice Trojská směrem do centra způsobila stav, že ze tří možných tras ze severní části MČ Praha 8 (Bohnice, Kobylisy, Troja a přilehlé městské části) do centra a na městský okruh (tunelový komplex Blanka) zůstala fakticky jen jediná trasa ulicí V Holešovičkách. Následkem jsou enormní ranní kolony v ulicích Čimická, Kobyliské náměstí, Nad Šutkou a Zenklova. V ulici Čimická, která je páteřní trasou mnoha důležitých autobusových linek, dochází ke zpoždění mnoha desítek minut oproti jízdním řádům.

Ulice K Bohnicím je místní komunikací II. třídy spojující dvě městské části, jde tedy o sběrnou komunikaci se značným významem. Obecné užívání všech místních komunikací včetně této chrání příslušné zákony České republiky. Přitom měla změna dopravního značení zcela jiný účel, než by mělo dopravní značení mít, neboť je použito jako páka na starostu Prahy 8: “Cíl je ten, abychom vyvinuli tlak na pana starostu Petruse, aby působil na pana radního Petra Dolínka, aby na křižovatce K Pazderkám x Lodžská byl co nejdříve semafor,” uvádí se v zápise ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Troja ze dne 30.5.2017. Domníváme se, že užívat dopravní značení tímto způsobem je v rozporu se zdravým rozumem a pravděpodobně i s právními předpisy ČR.

Žádáme zastupitelstvo hl. m. Prahy a Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy aby se postavil k této situaci racionálně a s ohledem na zájmy všech občanů Bohnic, Troje a celé Prahy 8 aby odstranil značku zákaz vjezdu motorových vozidel a opět umožnil obousměrný průjezd ulicí K Bohnicím bez omezení.

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Aleš Rataj, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...