Petice za odstoupení současného vedení havířovského hokeje

My, níže podepsaní fanoušci, příznivci, hokejisté, trenéři, rodiče hokejové mládeže, zájemci o hokejový klub v Havířově, ale především občané, prostřednictvím této petice, dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, žádáme současné vedení HC AZ Havířov 2010 z.s. o odstoupení ze svých funkcí a přijetí nových členů do zapsaného spolku.

Důvody odstoupení:

1) Neutěšená situace ve všech mládežnických týmech AZ Havířov, nekoncepční práce, neodbornost, v neposlední řadě také totální nedostatek dětí (hráčů) z Havířova v havířovském klubu, kdy upřednostňováni jsou mnohdy zcela nesmyslně odchovanci klubů jiných, potažmo cizinci.

2) Neutěšená situace A týmu AZ Havířov, kdy nejedná se pouze o výsledky, ale především o nekoncepčnost ve vztahu k celkovému nastavení regionálního klubu, o neustálý nákup "cizích" hráčů, nezapojování vlastních odchovanců.

3) Neutěšená situace ve skladbě trenérských týmů, neustálé stížnosti z řad dětí a rodičů, nekoncepčnost řízení, absolutní neodbornost v oblasti metodiky a rozvoje mládeže, nezapojování vlastních odchovanců do trenérských struktur, nepříliš vysoký zájem kvalifikovaných trenérů v návaznosti na finanční ohodnocení o práci v klubu.

4) Neutěšená situace v oblasti komunikace klubu směrem "ven", negativní postoj k fanouškům klubu, totální devastace značky AZ Havířov mezi obyvateli města Havířova, neprofesionální a nadřazené chování stávajícího vedení.

5) Neutěšená situace v komunikaci na trase vedení - rodiče, totální neprofesionalita, neodbornost, neúcta, neochota řešit problémy.


Další důvody, kvůli kterým požadujeme odstoupení současného klubového vedení, také více informací a současně návrh řešení, protože nechceme jen kritizovat "do prázdna", ale také nastínit, jak by klub měl a mohl fungovat, je uveden na webových stránkách fanoušků www.az-fans.net.


Děkujeme!

 

 

Za petiční výbor: Pavel Gergela, Jiří Večerek


Pavel Gergela, trvale bytem Školní 364/33, 736 01 Havířov a Jiří Večerek, trvale bytem Moskevská 1117/14, 736 01 Havířov    Kontaktujte autora petice