Petice za ochranu zdravých vzrostlých stromů v Brně

Alej_namesti_republiky_brno.jpg

Brno nemá koncepci pro práci se zelení a ohrožuje to komfort nás obyvatel. Strom není dekorace a má svou ekonomickou hodnotu. Při plánech na rekonstrukci náměstí Republiky v městské části Brno-sever vyšly najevo zásadní nedostatky ohledně ochrany zdravých vzrostlých stromů a vnímání jejich hodnoty ze strany městských organizací a zhotovitelů. Stoletá lipová alej na náměstí nemá prakticky žádnou ochranu proti vykácení a vše záleží na náhodách a názorech jednotlivců uvnitř městských organizací. Podle dendrologického průzkumu jsou stromy v drtivé většině zdravé a perspektivní, tím pádem jde o obrovskou hodnotu pro celou lokalitu. Pro nás jako obyvatele je to priorita číslo jedna co se týká příjemnější teploty během letních měsíců, úspory energií i čistoty vzduchu.

Nový strom není totéž, co vzrostlý strom. Prostředí města je pro stromy ze své podstaty nepřátelské a proto je klíčové, aby byl každý vzrostlý strom brán jako malý zázrak a ne jako samozřejmost. Z praxe zmíníme rekonstrukci náměstí Svobody. Tam byly vysazeny stromy, které se ujaly jen částečně nebo mají zakrslý charakter a tím pádem je stínění velmi omezené. Tyto nové stromy neposkytují stejné benefity jako úspěšně vzrostlé stromy. Proto je nutné mít jako prioritu ochranu vzrostlého stromu oproti kácení a výsadbě nového. 

 Ekonomická hodnota vzrostlého stromu s vysokou korunou se pohybuje od desítek do stovek tisíc v úspoře energií pro okolní obyvatele. Je možné vypočítat i konkrétní objem odfiltrovaného CO2. Výpočet umožňuje například tento kalkulátor. Nehledě na výrazně vyšší komfort pro pobyt a průchod náměstím se vzrostlými stromy a lepší potenciál pro úspěšnost obchodních jednotek.

 Vzhledem k masivním investicím, které probíhají na Brně-sever považujeme za adekvátní první krok vytvoření nové komplexní koncepce pro tuto čtvrť jako testovací prostor pro péči o zeleň. Čtvrť je územně rozsáhlá i dostatečně rozmanitá, aby mohla být vzniklá praxe aplikovaná na zbytek Brna v budoucnu.

 Ve spolupráci s architekty a ekology jsme připravili tuto petici, která se týká závazné ochrany vzrostlé zeleně v celém městě. Priority se prostě musí změnit, pokud tu máme jako obyvatelé přežít oteplování a ekonomicky tíživé období.

 

  1. Požadujeme závaznou ochranu všech zdravých vzrostlých stromů v Brně a důslednou péči o jejich kondici. Pomocí jakékoli adekvátní právní formy.
  2. Požadujeme vytvoření důsledné koncepční strategie pro péči o zeleň ve městě od malých dělících zelených ploch u vozovek po nová stromořadí. Tuto strategii je nutné zveřejnit a řádně popularizovat, včetně školení pro všechny městské organizace.
  3. Požadujeme vznik odborné komise pro stromořadí, která bude dozorovat péči o stávající aleje v Brně a usilovat spolu s KAM o výsadbu nových, tak aby se výrazně snížila teplota v ulicích. To vše v rámci nové komplexní strategie z bodu 2.
  4. Požadujeme zachování unikátní sto let staré lipové aleje na náměstí Republiky a úpravu kanalizace i povrchů tak, aby nebyla poškozena kondice stromů. Místo je unikátní a zasluhuje adekvátní investici. Aktuální dlažba má nevhodný materiál a stromy poškozuje, proto chceme, aby město investovalo maximum prostředků a mělo jako prioritu ochranu stromů, tedy naše pohodlí.

 

Očekáváme zahájení realizace prvních kroků nejpozději do 3 měsíců od odevzdání petice a aktivní přístup všech oslovených. Petice bude doručena na Kancelář architekta města Brna, městskou část Brno-sever a Magistrát města Brna.


Veronika Rút Fullerová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Veronika Rút Fullerová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...