Petice za ochranu louky mezi ulicemi V Štíhlách, Jalodvorská, Vídeňská a Libušská na Praze 4

Jalodvorská_louka_mapy1.png

Žádáme důslednou ochranu celé „Louky“ mezi ulicemi V Štíhlách, Jalodvorská, Vídeňská a Libušská a vytvoření přírodního rekreačního parku na celém tomto území. Důrazně odmítáme pokusy o zastavění (zejména atletická hala, parkoviště, admin. budovy, obytné budovy apod.). Žádáme vytvoření rekreačního klidového areálu pro rodiny s dětmi a seniory a vytvoření biokoridoru propojujícího Krčský/Kunratický les, Kamýk, Modřanskou rokli a Velký háj. Žádáme ochranu tohoto přírodě blízkého prostředí v husté zástavbě zatížené emisemi z Vídeňské, Štúrovy a ostatních kapacitních komunikací. Toto území plní hygienickou, rekreační funkci, pomáhá udržovat příznivější mikroklima, zadržuje vodu a je územím s vysokou biologickou rozmanitostí.  

Zastupitelstvu hlavní města Prahy, Radě hlavního města Prahy, Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP, Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP  

Za petiční výbor

Petra Rejchrtová, Hurbanova 30, Praha 4, 4-obcanska@seznam.cz

Martin Poštulka, Novohrádecká 840, Praha 4, jalodvorska@centrum.cz 

Přílohy:

 

https://www.praha.eu/public/44/89/4a/3298948_1163206_zhmp210617.pdf


Petra Rejchrtová, 4-občanská, z. s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Petra Rejchrtová, 4-občanská, z. s. bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...