Petice za obnovení vydání dlouhodobých víz pro rodinné příslušníky

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra zahraničních věcí Mgr. Tomáše Petříčka Ph.D., pana ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a ostatní kompetentní osoby o obnovení vydání dlouhodobých víz za účelem sloučení s rodinným příslušníkem s přechodným pobytem v České republice nad 90 dnů respektive o vystavení již schválených víz za tímto účelem.

V souvislosti s usnesením vlády ze dne 12. března 2020 o vyhlášení nouzového stavu od 16. března 2020 platí zákaz vstupu všech cizinců na území České republiky s výjimkou cizinců s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. V důsledku tohoto omezení nezletilé děti cizinců, kteří nejsou občany Evropské unie, pracujících nebo podnikajících v České republice, jsou již několik měsíců odloučeny od jednoho ze svých rodičů. Manželé se rovněž ocitli v situaci, kdy neví, kdy budou moci být zase spolu.

Dne 20. dubna 2020 vláda projednala a schválila předběžný scénář uvolňovaní mimořádných opatření, ale bohužel tento scénář nezahrnuje žádná uvolňování, která by se týkala sloučení rodiny, jež se nachází ve výše popsané situaci. Prodloužení těchto omezení může negativně ovlivnit psychické zdraví nezletilých dětí a odstranění těchto následků může být velice komplikované.

Z tohoto důvodu žádáme, aby vláda co nejdříve obnovila vydání dlouhodobých víz za účelem sloučení s rodinou, zejména pro manžele a nezletilé děti. Povinná dvoutýdenní karanténa, kterou by tito rodinní příslušníci měli po příjezdu do ČR dodržet, byla by pro ně jen mírným omezením v porovnání se situací, ve které se nacházejí teď.

Děkujeme.


Anna Agapova    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Anna Agapova, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...