Petice za obnovení členství KCHŠ, z.s. v ČMKU a navrácení chovatelského servisu

My, níže podepsaní, obracíme se na ČMKU, abychom vyjádřili podporu a vůli k zachování aktivní činnosti Klubu chovatelů špiců, z.s. v rámci ČMKU, které je tento spolek dlouholetým členem.      

Je to klub nás, členů, chovatelů a nesouhlasíme, aby dílčí záležitosti, které jsou v rámci spolku vyřešeny nebo záležitosti, které teprve ČMKU řeší, byly důvodem pro pozastavení členství v ČMKU a pro poškozování tohoto spolku a tím i nás. Pozastavením členství v ČMKU k likvidaci fakticky dochází a zároveň je tak znemožňováno jakkoliv prokázat, že Klub chovatelů špiců, z.s. bezproblémově naplňuje své cíle, pro které byl před desetiletími vytvořen.     

Žádáme, aby bylo pozastavení členství tohoto spolku v ČMKU zrušeno a s tím související chovatelský servis pro členy Klubu chovatelů špiců, z.s. ze strany ČMKU obnoven co možná nejrychleji.

 

 


Výbor KCHŠ, z.s.    Kontaktujte autora petice